Đám Đông Đi Tìm Chúa Giêsu – Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm B

Hình ảnh cả đám đông nhốn nháo đi tìm Chúa Giêsu thật là đẹp. Đó đã là thái độ của ba môn đệ ngay từ đầu sứ vụ, rồi của bà Maria Mađalêna vào buổi sáng Phục sinh trước ngôi mộ trống. Đó cũng là cách thức của mỗi người chúng ta. Đi tìm Chúa phải là mục đích sâu xa trong cuộc đời. Chính vì thế mà chúng ta qui tụ lại trong nhà thờ ngày Chủ nhật. Và chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm Chúa.

Lời mời gọi sau đây không ngừng vang lên trong suốt Thánh Kinh: «Hãy không ngừng tìm kiếm nhan Chúa » (Tv 104). Hết lòng tìm Chúa (1Ks22,19). « Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con tìm Ngài ngay từ rạng đông, linh hồn con khao khát Chúa (Tv 118,10). Tất cả chúng ta được mời gọi không ngừng tìm Chúa, và khi chúng ta nghĩ rằng mình đã gặp thấy Ngài, thì chính là lúc mà chúng ta phải tiếp tục tìm Ngài hơn nữa bởi vì Ngài luôn ở bên kia hình ảnh mà chúng ta có về Ngài cũng như tất cả những gì chúng ta có thể nói về Ngài. 

Nhưng điều kì diệu hơn đó là cuộc đi tìm của chính Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài đi trước chúng ta. Người không ngừng đi bước trước về phía chúng ta. Ở vườn địa đàng, Người đi tìm con người phạm tội. Và toàn bộ sách tin mừng nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến để tìm và giải cứu những con chiên lạc. Ngày nay cũng thế, chúng ta vẫn còn gặp những người đi tìm và đặt nhiều câu hỏi về Thiên Chúa, về đức tin Giáo Hội. Và chính chúng ta nữa, không phải lúc nào chúng ta cũng biết mình đang ở đâu. Điều quan trọng là không để mình ở mãi trong sự nghi ngờ nhưng tiếp tục tìm kiếm khi sốt sắng lắng nghe lời Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngài đặt trên đường của chúng ta những người sẽ giúp đỡ chúng ta tìm gặp Ngài.

Các đám đông mà tin mừng nói đến đã gặp thấy Chúa Giêsu ở bờ bên kia. Điều đó có nghĩa là phải luôn luôn vượt qua bờ bên kia để gặp Ngài. Đám đông đã vượt qua biển hồ, nhưng đã không làm một cuộc vượt qua đích thực trong lòng tin. Chúa Giêsu đã giúp họ nhận ra điều đó: Ngài chỉ cho họ biết đâu là bến bờ đích thật mà Ngài đang chờ đợi họ: “Các ngươi đi tìm Ta vì đã được ăn bánh. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Bánh đích thật không phải là bánh mà các ngươi đã ăn ngày hôm qua. Cũng không phải là man na mà cha ông các người đã ăn trong sa mạc thời ông Môi sê. Bánh đích thực duy nhất, chính là Ta. Ta từ trời xuống, để ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không còn đói. Kẻ nào tin vào Ta sẽ không còn khát nữa”.

Đó là những lời nói mạnh mẽ khiến chúng ta phải coi trọng. Và điều mà chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta còn ở xa lí tưởng ấy. Bài tin mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa mà chúng ta gán cho cuộc sống và việc làm của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội đặt tiền bạc ở hàng đầu; ai cũng lo cho mình có nhiều tiền hơn để tiêu xài nhiều hơn. Nhưng rút cục rồi chúng ta vẫn không hạnh phúc hơn. Tìn mừng thánh Gioan vừa nhắc chúng ta rằng chúng ta phải làm việc không phải vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn còn mãi trong Sự Sống đời đời.

Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải làm một cuộc vượt qua, vượt qua nghi ngờ để đến đức tin, vượt qua xác tín của mình để tiếp nhận sự mới mẻ nơi sứ điệp tin mừng. Hoàn thành công việc của Thiên Chúa là “tin” vào đấng Ngài đã sai đến. Khi chúng ta nói “tin”, thì không chỉ là một ý tưởng; mà còn là một câu trả lời liên hệ đến toàn bộ cuộc sống. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đòi hỏi người thanh niên giàu có bán hết tất cả những gì mình có, phân phát cho người nghèo và đi theo Ngài. Điều quan trọng là không chỉ vâng giữ các giới luật, mà đặt nơi Ngài tất cả niềm tin tưởng và cùng với Ngài lập một tương quan tin tưởng và yêu thương.

Làm sao không nhớ đến những người đã quảng đại trả lời cho lời mời gọi của Chúa. Một vài người đã rời bỏ một cuộc sống tiện nghi để hoàn thành công việc của Thiên Chúa. Họ biết rằng sự dấn thân ấy sẽ dẫn họ trên những con đường mà họ không thấy trước. Nhưng đó chính là nơi mà họ tìm được niềm vui đích thực.

Ngày hôm nay, chúng ta dành thời giờ để nhìn trong sự thật. Hãy nhận ra những nơi trong cuộc sống vắng bòng tình yêu. Việc Thiên Chúa muốn là tin vào tình yêu của Ngài và để cho Ngài yêu thương chúng ta. Phương tiện tốt nhất để đi vào trong tình thân ái của Ngài là nhận ra nơi Ngài là “bánh ban sự sống”. Nhưng để được vậy, chúng ta phải rời bỏ bờ trần gian hoàn toàn trần tục. Chúng ta hãy cầu nguyện để giúp chúng ta vượt sang bờ bên kia, bờ của đức tin. Xin Ngài đến giúp sức chúng ta.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.