Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 3, 10-18

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.


Suy niệm

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. (Lc 3,10.15-16)

Trước câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?” của từng nhóm dân chúng, Gioan Tẩy Giả đều đưa ra câu trả lời cụ thể và thích hợp, ông không đòi họ phải thay đổi nghề nghiệp nhưng là thay đổi cách hành nghề, cách đối nhân xử thế sao cho lương thiện và công bình. Những nỗ lực sám hối này là cần thiết để đón tiếp Đấng quyền năng sẽ đến. Người đến để thanh luyện con người và ban cho con người Thần Khí sự sống.

Trong hành trình Mùa Vọng chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh, chúng ta có dám đặt ra cho mình câu hỏi được lặp lại ba lần trong Tin Mừng hôm nay: “Còn tôi, tôi phải làm gì ?”, để rồi có cái gì đó thay đổi trong cuộc đời ta, để dọn lòng ta đón chờ Chúa đến và để ta có thể góp phần xây dựng một thế giới mới, thế giới chan hòa công bình và niềm vui.

Lạy Chúa, chúng con đang tiến gần đến niềm vui mừng ngày Con Chúa giáng trần. Như xưa dân chúng đã khiêm tốn và thành tâm đón nhận lời mời gọi hoán cải của Gioan Tẩy giả, xin cho chúng con giờ đây cũng biết tích cực cải thiện đời sống và cùng giúp nhau chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến trong công bình và yêu thương. Amen.


Comments are closed.