Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 5,1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.


Suy niệm

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Các mối phúc trong Tin Mừng là con đường nên thánh. Con đường này chính Chúa Giêsu đã mở ra và mời gọi chúng ta bước theo. Ngài mời gọi chúng ta tín thác vào Thiên Chúa với tâm hồn nghèo khó và hiền lành, với lòng khao khát sự công chính. Trong tương quan với tha nhân, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có lòng thương xót, cảm thông nỗi đau của người khác, có tâm hồn trong sạch, ngay thẳng và chân thành, có tinh thần xây dựng hòa bình và công bằng xã hội.

Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Nên thánh là lắng nghe Lời Chúa, là trung thành đáp lại và mau mắn thực thi thánh ý Ngài trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng ban. Nên thánh là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình, để sống quảng đại nhân ái với tha nhân như lời Chúa dạy, là để cho tình yêu Chúa thúc đẩy và hướng dẫn toàn bộ cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện, xin giúp chúng con biết chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để khi càng bước theo Chúa trên đường trọn lành, chúng con càng khám phá ra sự thánh thiện nhiều dáng vẻ và đa dạng của Chúa nơi những người xung quanh. Amen


Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các thánh nam nữ mà Giáo Hội mừng kính hôm nay gợi cho con người nhiều suy nghĩ. Các Ngài hằng hà sa số luôn tô điểm cho vườn hoa Giáo Hội đủ mầu đủ sắc. Các Ngài là những người sống quanh ta, bên cạnh ta, có khi họ là những bà con thân thuộc trong gia đình ta. Các Ngài đã làm gì để có thể gọi được là thánh ?…….xem tiếp


Comments are closed.