Thứ Hai sau Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.


Suy niệm

Người Do Thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể Người. (Ga 2,20-21)

Đối với người Do Thái, Đền Thờ là trung tâm của mọi hoạt động đời sống từ tôn giáo, chính trị cho đến văn hóa, xã hội. Đền Thờ mang tính chất linh thánh, là nơi Thiên Chúa ngự trị, thế mà, Chúa Giêsu dám thách thức dân: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2,19) Đối với những người đang vây quanh Chúa, lời nói ấy đồng nghĩa với việc xúc phạm đến chính Thiên Chúa và tâm hồn của mỗi người dân Do Thái. Nhưng ở đây, Chúa không nói đến Đền thờ Giêrusalem mà Người muốn loan báo một Đền Thờ mới là chính thân thể của Người.

Thánh Phaolô nói: “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh và Đền Thờ ấy chính là anh em”. Để Đền Thờ được linh thánh, chúng ta cần phải quét dọn và thanh tẩy hằng ngày, tiêu biểu qua việc dâng ngày sống, lắng nghe Lời Chúa nối kết cuộc đời với Thánh Thể và xét mình mỗi tối… Đồng thời, Đền Thờ cần phải được trang hoàng bằng những nhân đức, sự hy sinh cùng với lòng yêu mến tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con hạnh phúc dường bao khi Chúa thánh hóa chúng con nên Đền Thờ Chúa ngự. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu quý và gìn giữ vẻ đẹp của ngôi đền thờ lòng mình. Chúng con cũng nhớ đến và cầu nguyện cho những anh chị em kitô hữu còn đang bị cấm cách, không có nơi để thờ phượng Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, chở che họ và cho những người có trách nhiệm trong xã hội biết trân trọng niềm tin thiêng liêng của con cái Chúa. Amen.


Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô, lễ kính

Đền thờ Latêranô là nhà thờ chánh toà của Ðức Giáo Hoàng. Ðức Thánh Cha với tư cách là Giám Mục Roma, cũng đặt ngai tòa của mình tại nhà thờ chánh tòa. Ðền thờ này được xây dựng vào năm 320 khi Giáo Hội Chúa Kitô, tượng trưng cho Tòa Thánh Roma vừa thoát qua khỏi một thời kỳ cấm cách, bắt bớ khủng khiếp…….xem tiếp


Comments are closed.