Chúa Nhật 24 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.


Suy niệm

     “ Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”.

     Đây là lời khẳng định công khai và dứt khoát của Chúa Giêsu cho những ai muốn trở nên môn đệ của Ngài. Có nhiều hình thức thập giá: những đau khổ thử thách, những thất bại khó khăn, những hiểu lầm nghi kỵ… và thập giá hằng ngày của người tín hữu vẫn là chu toàn việc bổn phận của mình.

     Muốn đạt đến vinh quang phục sinh, người tín hữu phải chấp nhận đau khổ của thập giá. Thập giá luôn là một gánh nặng, nhưng khi người tín hữu biết đón nhận và kết hợp thập giá đời mình với hy tế thập giá của Chúa Giêsu thì những gian truân, khổ đau sẽ mang lại giá trị cứu độ.

     Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết sẵn lòng đón nhận thập giá Chúa trao, biết nâng đỡ nhau trong thử thách, và đừng bao giờ trở nên thập giá nặng nề cho người khác. Amen.


Lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân sinh tại nước Thổ nhĩ Kỳ vào năm 334 tại Antiokia. Người ta gọi Ngài là Gioan thành Antiokia. Ngài được mệnh danh là Kim Khẩu: Chrysostome. Miệng tuôn toàn những lời quí như vàng………….xem tiếp


Comments are closed.