Thứ Hai sau sau Chúa Nhật 24 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. “Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.


Suy niệm

     “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

     Khi phạm tội, tổ tông loài người đã khước từ tình yêu Thiên Chúa, muốn loại Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người, Ngài còn hứa ban ơn cứu độ. Lời hứa này đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc là hình ảnh báo trước về việc Chúa Giêsu chết treo trên thánh giá. Ai nhìn lên con rắn thì được chữa lành. Ai tin vào Chúa Giêsu thì cũng chữa lành khỏi tội và tìm thấy sự sống như lời Kinh thánh quả quyết: “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Nhân loại muốn đạt được ơn cứu độ phải tin vào Đức Giêsu, Đấng chịu giương cao trên thánh giá.

     Cuộc sống hằng ngày của con người vốn bị chi phối bởi tội lỗi, bởi bóng tối của sự dữ. Mong sao mỗi người biết chiêm ngưỡng thánh giá Chúa với tất cả niềm tin và biết can đảm vác thập giá mình mỗi ngày. Trung thành theo Chúa trên con đường thập giá, chúng ta sẽ được chung phần vinh hiển với Ngài vì chính Ngài đã hứa: “Khi nào Ta được đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”( Ga 12,32).

     Lạy Chúa, Chúa đã bị giương cao trên thập giá làm giá chuộc chúng con khỏi muôn vàn tội lỗi. Xin cho chúng con được ơn thức tỉnh, thoát khỏi cơn ngủ say trong tội lỗi, nhờ đó chúng con tìm thấy nguồn hạnh phúc đích thực nơi Chúa và kiên trung bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.


Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Bản án của Đức Giêsu vẫn mãi mãi là một vụ án phức tạp, gây khó hiểu và ngạc nhiên cho muôn người, cho nhân loại nhìn theo mặt lịch sử, nhưng nếu con người có lòng tin thì cái chết trên thập giá của Đức Kitô là nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Nơi thập giá, Chúa Giêsu đã lôi kéo và qui tụ mọi người. Vì thập giá là tình yêu như thánh Gioan đã viết”Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến ThiênChúa nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta” (1 Ga 4, 10) và thánh Phaolô đã nói: “đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8, 32)…………..xem tiếp


Comments are closed.