Thứ Bảy sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.


Suy niệm

     “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây” (Lc 6,43-44a).

     Hoa trái ngon ngọt của một cây cho chúng ta hiểu được ít nhiều phẩm chất tốt của cây đó. Hoa trái của một người tốt được biểu lộ qua những công việc tốt họ làm. Hoa trái của tâm hồn lương thiện sẽ là những lời nói an bình và lối sống cao thượng. Để có thể đơm hoa kết trái tốt trong đời sống đức tin, mỗi Kitô hữu cần biết lắng nghe Lời Chúa và rập đời sống mình theo những giá trị của Tin Mừng.

     Chúng ta luôn xác tín những điều Chúa Giêsu dạy đều rất hay, rất cao quý và có sức mạnh cứu rỗi. Nhưng nếu chỉ có nghe và xác tín suông thì chẳng ích lợi gì, chẳng trổ sinh được hoa trái tốt, chẳng xứng đáng là môn đệ Ngài. Người chỉ nghe mà không thực thi Lời Chúa dạy thì khác chi cây xấu cho trái xấu, hoặc như căn nhà được xây trên nền cát mà thôi. Chúa Giêsu đã dạy: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21). Người môn đệ đích thực là người biết để cho Lời Chúa tràn ngập lòng mình, soi sáng tâm hồn và kiên trì sống theo những đòi hỏi của Lời ấy.

     Lạy Chúa, Lời Chúa là sức sống, ánh sáng; là niềm vui và hy vọng của chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Amen.


Comments are closed.