Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 7, 36-50

“Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”… Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.


Suy niệm

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Dù tội lỗi của người đàn bà trong bài Tin Mừng hôm nay thật lớn, dù tiếng xấu của chị cũng thật nhiều, nhưng chị vẫn được Chúa tha thứ, tấm lòng của chị vẫn được Chúa đón nhận, bởi vì chị có lòng yêu mến Chúa thật nhiều, thể hiện qua những giọt nước mắt sám hối ăn năn thấm ướt chân Chúa.

Trong xã hội ngày nay, tự do cá nhân được đề cao, trào lưu tục hóa ngày càng len lỏi vào mọi mặt của đời sống, khiến người ta dần mất đi cảm thức về tội, và lòng sám hối ăn năn rất thường trở thành một thứ “hiếm hoi”. Tình trạng này cũng xâm nhập vào rất nhiều gia đình, khi các thành viên thiếu sự khiêm tốn để chân thành nhận lỗi; khi thiếu lòng khoan dung đối với vấp ngã của anh chị em. Liệu Năm Thánh lòng thương xót có trở thành cơ hội để mỗi người chân thành sửa lại đời sống mình ?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những lỗi lầm thiếu sót trong bổn phận hằng ngày, đối với Chúa và tha nhân, và có lòng sám hối thật sự. Nhờ đó, chúng con cố gắng sửa đổi cuộc sống mỗi ngày một nên tốt hơn. Amen.


Comments are closed.