Chúa Nhật 12 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 9, 18-24

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?”

 

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?” Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa cũng đang vang lên trong chúng ta hôm nay. Để trả lời thì dễ dàng : “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Để sống thì khó hơn nhiều. Lời tuyên xưng phải đi liền với đời sống. Nếu tôi tuyên xưng “Chúa Giêsu là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”, là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian, thì tôi phải sống theo những lời Người dạy, phải đi theo con đường Người đi, hầu có thể đạt được ơn cứu độ.

Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta nhìn lại lối sống của mình. Chúng ta vẫn đọc kinh hàng ngày để ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin trong mỗi thánh lễ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, tha nhân có nhận ra chúng ta là kitô hữu không? Đời sống của chúng ta có phản chiếu tình yêu của Đức Kitô không ?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và cũng tuyên xưng rằng Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều khi chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng, mà không thực hành, nên chúng con còn than van, chán nản, muốn buông xuôi khi gặp thử thách khó khăn. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con, biết kiên vững niềm tin vào Chúa, hầu sẵn sàng đón nhận và vâng theo Thánh Ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Amen.


Comments are closed.