BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 04 – LỚP THẦN HỌC II – KHOÁ XIV

CẢM NHẬN MỤC VỤ tháng 04-2024

“Anh em đã được cho nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không như vậy” (Mt 10, 8). Có lẽ đây luôn là tâm tình được nhẩm đi nhắc lại trong lòng của mỗi thành viên lớp Thần học II của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật, khi chuẩn bị lên đường đi mục vụ.

Ơn gọi mang một chiều kích cá nhân, mỗi người được kêu mời để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Nhưng hai từ “ơn gọi” không chỉ gới hạn nơi ý nghĩa của lời mời gọi mà Đức Kitô đã đặt để nơi cung lòng của những người sống đời thánh hiến, hạn từ ấy còn mang ý nghĩa rộng hơn. Cụ thể, mỗi người đều có một ơn gọi của riêng mình, ơn gọi là Kitô hữu, và chúng ta được mời gọi để trở nên những con người có Chúa và đầy tràn Đức Kitô.

Vì thế, mục vụ ơn gọi không chỉ đặt trọng tâm trong việc ươm mầm và hun đúc những hạt mầm cho đời sống tu trì, nhưng trên tất cả là giúp các em nhận ra Chúa muốn các em trở nên một con người như thế nào. Giống như một nhà điêu khắc tài ba, Thiên Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình để trở nên kiệt tác mà chúng ta được kêu gọi trở thành.

Đồng hành với các em sinh hoạt trong các lớp dự tu, tôi nhìn thấy ký ức của mình như hoạ lại một thuở hôm nào. Điều đó cho tôi thấy, các em không phải là những người sẽ nhận được điều gì đó, nhưng cả chúng tôi nữa, là những ứng sinh linh mục, chúng tôi nhận được nguồn năng động mới cho chặng đường ơn gọi của mình. Cám ơn các em, cám ơn những tâm hồn tươi trẻ đã giúp tôi nhớ về tình yêu thuở ban đầu. Để cảm nghiệm về mối tình Đức Kitô đã từng bước dẫn dắt và giúp tôi nhận ra rằng: “Ơn gọi” không phải là sự chọn lựa một lần thay cho tất cả, mà là một sự lựa chọn hiện sinh trong cuộc sống, một sự chọn lựa phải luôn được làm mới qua mỗi ngày.

Mỗi lần đi mục vụ, là mỗi lần Chúa ban cho chúng ta những cảm nghiệm mới về hành trình theo bước thầy Giêsu chí thánh để chúng tôi và các em tìm cho mình một con đường, một lối đi để giữa những trắc trở cuộc đời. Có một điều chúng ta chắc chắn là Chúa vẫn mãi luôn yêu thương chúng ta và điều đó là động lực để chúng ta cùng nhau bước theo và thuộc về Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14,6)

Ban Văn Hoá- Thần học II

Comments are closed.