Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng, 14-12-2021 Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh Mt 21, 28-32 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu mời chúng ta thưa VÂNG”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng, 14-12-2021

Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Mt 21, 28-32

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu mời chúng ta thưa VÂNG”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Gioan đến, và các người tội lỗi đã tin ông ấy”

       Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 21, 28-32), Chúa Giêsu nhấn mạnh phản ứng trái ngược nhau của hai người con đối với mệnh lệnh của cha họ. Phản ứng của người con thứ nhất, người hứa sẽ vâng lời nhưng đã không làm gì, cho thấy các nhà lãnh đạo Do Thái từ chối giá trị của Nước Trời được Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu công bố. Phản ứng của người con thứ hai, người đã ăn năn và vâng lời, cho thấy kinh nghiệm hoán cải của những người tội lỗi và sự họ chấp nhận Nước của Thiên Chúa.

       Mùa vọng là thời gian để hoán cải và bắt đầu lại. Chúa Giêsu đến trong cuộc đời chúng ta để biến chúng ta thành một tạo vật mới. Nhưng chúng ta cần đón nhận Ngài và thưa “VÂNG” với nỗ lực yêu thương của Ngài để canh tân sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Sự hoán cải của chúng ta đưa đến niềm vui nào ? Vĩ đại thay sự an ủi mà nó mang lại !

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Đâu là câu trả lời của tôi đối với sáng kiến cứu độ yêu thương của Thiên Chúa qua Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô ? Phải chăng là : “Vâng, nhưng rồi lại Không” ? hay “Không, sau thì đã Vâng” ? hoặc “Vâng, hoàn toàn chỉ Vâng” ?

–        Tôi có tin rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho tôi là nhân từ ; rằng Ngài sẽ phục hồi tôi cho chính Ngài không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

       Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nhiều lần làm cho Chúa và Cha trên trời của chúng con thất vọng. Xin ban cho chúng con ơn biết đáp ứng tích cực với ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Xin chuyển đổi câu trả lời “Không, sau thì đã Vâng” thành câu trả lời “Vâng, hoàn toàn chỉ Vâng”. Xin kể chúng con vào số “những người còn sót lại” biết đặt niềm tin vào Chúa. Xin giúp chúng con đẩy nhanh việc đến dứt khoát của vương quốc vinh quang của Chúa, bằng cách chúng con phục vụ công lý, hòa bình và sự thật. Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Nó hối hận, nên lại đi”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

       Sống Lời Chúa hôm nay, cụ thể theo 5 cách sám hối được Thánh Gioan Kim Khẩu giới thiệu : “1/ Cách sám hối thứ nhất : lên án tội lỗi mình: hãy là người đầu tiên xưng ra tội lỗi của bạn để được nên công chính (…), hãy lên án tội lỗi mình đã phạm. Và thế là đủ để bạn được Chúa thứ tha. Thực vậy, ai lên án tội lỗi mình đã phạm, sẽ lâu sa ngã lại hơn. Hãy thúc đẩy lương tâm để lương tâm ở ngay trong bạn tố cáo tội lỗi bạn, và sau này lương tâm khỏi tố cáo bạn trước tòa Chúa ; 2/ (…). Cách thứ hai không kém gì cách thứ nhất : kẻ thù có sỉ nhục chúng ta, chúng ta đừng để bụng ; hãy chế ngự tính giận hờn ; hãy tha thứ tội lỗi cho anh em, và như thế, chúng ta có xúc phạm đến Chúa điều gì, Người cũng sẽ thứ tha. Đó là cách thứ hai để tẩy sạch tội lỗi (…) ; 3/ Bạn có muốn học cách sám hối thứ ba nữa không? Hãy hết lòng cầu nguyện cho chu đáo và sốt sắng ; 4/ Nếu bạn muốn biết cách thứ tư, thì tôi xin nói : đó là việc làm phúc bố thí. Việc này có nhiều hiệu lực rộng rãi ; 5/ Ngoài ra sống giản dị và ăn ở khiêm nhường cũng là một cách sám hối không thua kém bất cứ cách nào đã nói trên đây. Cách sám hối này tiêu diệt tội lỗi tận căn. Người thu thuế đã làm chứng điều đó, anh đã dâng lên lòng khiêm tốn của mình và đã trút được gánh nặng tội lỗi”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.