Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI-TN, 17-6-2021 Mt 6, 7-15  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XI-TN, 17-6-2021

Mt 6, 7-15

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta cầu nguyện”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này”

           Lời dạy của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện nhấn mạnh nền tảng của việc cầu nguyện: đó là niềm tín thác phải có vào Chúa Cha, Đấng biết con người cần gì. Điều khiến Thiên Chúa hành động có lợi cho con người, không phải là những lời nói hay việc làm của con người, mà là sự tốt lành của trái tim Chúa, là điều có trước mọi yêu cầu của con người. Chúa Cha lên tiếng trước tiên trong mối quan hệ liên kết con người với Ngài: Ngài vẫn hiện diện trước khi con người tìm kiếm Ngài. Lòng tín thác giúp con người đặt cuộc sống của mình vào tay Chúa, khiến con người không sợ hãi ngày mai, nhưng chỉ biết đặt ngày hôm nay của cuộc sống vào trong tay của Thiên Chúa. Với Chúa, chúng ta có thể dấn thân vào ngày hôm nay.

           Lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là một khuôn mẫu về sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa: “Xin cho ý Cha được thực hiện…”. Mẹ Têrêsa Calcutta nhận xét: “Cầu nguyện không phải là xin xỏ. Cầu nguyện là đặt mình vào bàn tay Chúa, để tùy Chúa sử dụng theo ý Chúa và lắng nghe tiếng nói của Chúa trong sâu thẳm trái tim của chúng ta”.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Ý nghĩa việc cầu nguyện đối với cá nhân tôi là gì? Kinh nghiệm cầu nguyện của tôi là gì? Tôi có cố gắng lặt ra ý nghĩa thực sự của Lời ‘Kinh Lạy Cha’ không?

–      Trong việc cầu nguyện, tôi lo thông báo cho Chúa biết tình huống nào đó hoặc lo quản lý chi li Chúa, hay tôi biết diễn tả sự lệ thuộc và niềm tin của tôi vào Chúa?

–      Tôi thường cầu nguyện với Kinh Lạy Cha như thế nào? đọc một cách máy móc hay đặt tất cả cuộc sống và những nỗ lực của tôi vào những chữ tôi phát âm?

–      Nợ, trong bối cảnh xã hội, không chỉ là tiền. Trên thực tế, khi đề cập đến những người đã từng ngồi tù, chúng ta thường nói rằng “họ đã trả nợ cho xã hội”. Vậy, chúng ta có chấp nhận những người này trở lại xã hội không? Thực tế cho thấy, họ không chỉ trả khoản nợ của họ, họ còn thường bị đối xử như là chưa được tha thứ…

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

           Khi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, tôi muốn nói những gì tôi đọc. Hôm nay, tôi dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện thầm lặng.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.