CHÌA KHÓA BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH_B, 02-5-2021

“YÊU VÀ BIẾT MÌNH ĐƯỢC YÊU”

           Gioan nhắc nhở chúng ta rằng chỉ tình yêu “cách chân thật và bằng việc làm” mới có thể biến chúng ta nên môn đệ chân chính của Chúa Giêsu. Tác giả thánh vịnh ca ngợi công trình của Chúa bằng cách hứa sẽ làm điều gì đó cho người nghèo. Loại hoa trái do vườn nho của Chúa sinh ra, được trở nên phong phú nhờ tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con.

Bài đọc I: Cv 9, 26-31

           Mặc dù đã trở lại cách triệt để từ một người bắt bớ các Kitô hữu, thành môn đệ của Đức Kitô, Phaolô vẫn không dễ dàng giành được chỗ đứng của mình trong số các môn đệ. May mắn thay, Ba-na-ba đã đứng ra làm chứng về cuộc gặp gỡ của Phaolô với Đức Kitô, và về lời rao giảng đầu tiên của Phaolô “nhân danh Chúa Giêsu” tại thành phố Đa-mát. Như sẽ làm trong các bài giảng và thư của mình, Phaolô nói chuyện và thảo luận với “những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp”, nhưng không phải là không gặp sự phản đối của họ. Khi bình an ngự trị trong Giáo hội “Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri”, Phaolô có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập hoặc củng cố các cộng đoàn Kitô hữu ở Hy Lạp.

Thánh vịnh 21

           Thánh vịnh có những dấu nhấn về truyền giáo. Tác giả giữ lời hứa ngợi khen Chúa trong đại hội toàn dân và cam kết với những người nghèo đói. Tác giả hiểu rõ tầm mức sứ mệnh của mình, vượt xa cả cuộc đại hội toàn dân cử hành phụng vụ: cuộc đại hội này quan tâm đến thiện ích của “toàn trái đất” và đến một phụng tự bao gồm “từng gia đình các quốc gia” để nhìn nhận “Vương quyền của Thiên Chúa” cũng như “quyền lực của Chúa trên các quốc gia”. Một dân tộc mới phải được sinh ra trong “các thế hệ mai sau” và sẽ qui tụ các dân tộc và các quốc gia lại với nhau.

Bài đọc II: 1 Ga 3, 18-24

           Tình yêu là một chủ đề được Gioan lặp đi lặp lại. Không thể tin rằng đây là tình yêu được thỏa thuận hay bình thường. Gioan biết cái giá mà Chúa Giêsu phải trả cho tình yêu của Ngài đối với thế gian. Vì thế Gioan đòi hỏi các Kitô hữu yêu thương như Đức Kitô, không phải “yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”. Gioan tin chắc rằng “nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta”. Tất nhiên, lòng của chúng ta buộc tội chúng ta nhiều lần trong đời, nhưng thật là một sự giải thoát khi biết rằng lòng của Thiên Chúa luôn rộng mở để tha thứ và thương xót!

Tin Mừng: Ga 15, 1-8

           Chúa Giêsu triển khai ở đây một loạt các hình ảnh liên quan đến nghề trồng nho để bày tỏ bản thân và tỏ lộ Cha của Ngài, và kế đến để mô tả sứ mệnh của các Kitô hữu là các cành nho. “Chúa Giêsu là cây nho thật”, không giống như cây nho, theo Isaia (x. Is 5, 1-7), đã làm Chúa thất vọng một cách cay đắng, vì không thực hành “công bình và công chính”. Nếu các Kitô hữu gắn bó với Chúa Giêsu, họ sẽ sinh hoa kết trái, và Chúa Cha sẽ thanh tẩy và cắt tỉa họ, như người ta thường làm cho các cành nho, để các cành sinh hoa kết trái nhiều hơn và tốt hơn. Được thúc đẩy bởi hành động kết hợp của Chúa Cha và Chúa Con, các Kitô hữu phải thấm nhuần những lời của Chúa Kitô và thực hành chúng, vì biết rằng Chúa Cha sẽ ban cho họ bất cứ điều gì họ xin với Người.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

Comments are closed.