Lời Chúa Thứ Bảy trước Lễ Chúa Hiển Linh (Ga 1, 19-28) “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài hướng dẫn ta nhờ Chúa Thánh Thần”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Bảy trước Lễ Chúa Hiển Linh, 02-01-2021

Ga 1, 19-28

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài hướng dẫn ta nhờ Chúa Thánh Thần”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Có một người đến sau tôi”

          Trong mùa Giáng Sinh này, chúng ta hiểu ra ý nghĩa của Chúa Giêsu Cứu thế, là món quà tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta. Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 1, 19-28), Gioan Tiền hô loan báo sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai, Đấng mà Gioan cảm thấy không xứng đáng để cởi dây giày cho Ngài. Chúa Giêsu là ánh sáng, còn Gioan là ngọn đèn phản chiếu ánh sáng đó. Con Thiên Chúa là lời cứu độ, còn vị tiên tri nơi hoang địa là tiếng nói loan báo điều đó. Thật vậy, Chúa Kitô phải lớn lên, còn người dọn đường cho Ngài phải nhỏ lại. Chúa Giêsu là ‘người lớn hơn tất cả’. Như Gioan Tẩy giả, chúng ta phải nhìn nhận tình trạng ưu việt [hơn hẳn] của Chúa Giêsu Kitô và phải đảm nhận vị trí phụ thuộc của chúng ta trong mối quan hệ với Ngài. Chúa Giêsu Kitô là Đấng thánh thiện và bất tử mà chúng ta có nghĩa vụ yêu mến, tôn kính và tin tưởng vô điều kiện. Tinh thần Lễ Giáng Sinh mời gọi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, tôn thờ và phục vụ đối với Con Thiên Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có thực sự nhìn nhận sự vĩ đại tuyệt đối và sự xuất sắc tuyệt đối của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Ngài? Tôi đáp lại sự hiện diện của Chúa Giêsu như thế nào?

–      Tôi có sẵn sàng giữ trong lòng thông điệp cứu độ về Chúa Kitô, Con Thiên Chúa không? Tôi có lưu giữ Mầu nhiệm Giáng sinh và sống theo sự thật không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Cha vì Gioan Tẩy giả đã làm chứng rằng Đấng Mêsia là “Đấng Cao Trọng Hơn”, Đấng mà Gioan không xứng đáng cởi dây buộc giày dép cho. Chúa Giêsu là sự chói lọi vinh quang của Cha, và chúng con xin cung kính dâng lên Ngài tình yêu và sự phục vụ của chúng con. Xin giúp chúng con noi gương Gioan Tẩy giả trong lập trường phụng sự Đức Kitô, Đấng Cứu Độ của chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Có một người ở giữa anh em… và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Cầu cho chúng ta luôn có thái độ tôn kính phục vụ liên quan đến Chúa Kitô. Bằng tinh thần khiêm nhường và phục vụ mọi người xung quanh, hãy giúp họ cảm nghiệm rằng Chúa Kitô là ‘Đấng Cao Trọng Hơn’, Đấng xứng đáng là quà tặng cho toàn bộ nhân loại chúng ta.

–      Hãy có một bản sao sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và/ hoặc Giáo lý Giới trẻ, và tiếp tục đào sâu vẻ đẹp và sự giàu có của đức tin Công giáo.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.