Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV-TN, 17-9-2020: “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài tha thứ tội chúng ta” (Lc 7, 36-50)

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Năm Tuần XXIV-TN, 17-9-2020

Lc 7, 36-50

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài tha thứ tội chúng ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 7, 36-50) cho chúng ta thấy mối liên hệ mật thiết giữa sự tha thứ và món quà tình yêu. Người phụ nữ tội lỗi, – người đã lấy những giọt nước mắt ăn năn rửa chân cho Chúa Giêsu, lấy tóc lau chân Chúa, lấy lòng sùng kính hôn chân Chúa, và lấy dầu thơm xức chân Chúa-, đã bày tỏ tình yêu sâu sắc của bà đối với Chúa Giêsu, Đấng là suối nguồn sự tha thứ. Bà đã tràn ngập tình yêu dành cho Đấng tha thứ – cho Đấng hiểu – cho tình yêu thương xót mặc xác thịt con người. Sự tha thứ của Thiên Chúa luôn hiện diện – chúng ta chỉ cần đón nhận sự tha thứ đó, đáp lại và sở hữu sự tha thứ đó – vì Chúa Giêsu luôn hiện diện với chúng ta. Những hành động yêu thương và dịu dàng của người phụ nữ chứng tỏ rằng nhiều tội lỗi của bà đã được tha. Bởi vì bà đã nắm lấy Chúa Giêsu – tình yêu tha thứ nhập thể của Thiên Chúa – nhiều tội lỗi của bà đã được tha. Thật vậy, những hành động yêu thương và những việc làm bác ái là những dấu chỉ cho thấy chúng ta đã thực sự mở lòng đón nhận món quà tha thứ của Thiên Chúa.

2.  MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Chúng ta có thể rút ra những bài học nào về “người phụ nữ tội lỗi” đã rất mực yêu mến Chúa Giêsu, Tình yêu tha thứ đã hóa thành xác thịt ?

–      Chúng ta có cố gắng đến gần Chúa Giêsu, lấy nước mắt ăn năn rửa chân Chúa và xức chân Chúa bằng dầu yêu thương và tinh thần sám hối, ăn năn không ?

–      Chúng ta có để cho tình yêu thương xót của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta không ?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi, người đã lấy nước mắt ăn năn rửa chân cho Chúa và đã lấy dầu yêu thương xức đôi chân đó. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện : xin tha tội cho chúng con, xin đổi mới tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Chúa, xin giúp chúng con sống hiệp nhất với nhau, trong tư cách là môn đệ của Chúa, để chúng con có thể công bố cho mọi người biết quyền năng cứu độ của Chúa. Chúa đã mặc xác thịt cho lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Cầu nguyện cho những người đã phạm tội chống lại Chúa, cảm nghiệm được tình yêu thương xót của Thiên Chúa, và cầu cho họ biết mở lòng đón nhận món quà tha thứ của Ngài.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.