TỔNG LÃNH MICAE, GABRIEL, RAPHAEL – Lễ Kính – Ngày 29/9/2023

Lời Chúa: Ga 1,47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

VAI TRÒ CỦA CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

.

Trong kinh Tin Kính mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Hữu hình là những thụ tạo chúng ta nhìn thấy. Vô hình là những thụ tạo thiêng liêng, đó chính là các thiên thần. Trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa các thiên thần là loài thụ tạo thiêng liêng do Thiên Chúa dựng nên, các ngài có trí tuệ, ý chí, có ngôi vị và bất tử (số 330). Không phải thiên thần nào cũng giữ nhiệm vụ giống nhau. Có những thiên thần xung quanh hầu ngày đêm ca tụng Thiên Chúa. Có những thiên thần được Chúa sai đi với một sứ mạng đặc biệt và các ngài được gọi là Tổng Lãnh Thiên Thần. Trong Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta biết có ba Tổng Lãnh Thiên Thần.

Thứ nhất là thiên thần Micae, Micae nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”. Trong Kinh Thánh có 4 lần nhắc nhớ đến ngài, hai lần trong sách Đaniel (Đn 10,13.21; 12,1), một lần trong thư Giuđa (1,9) và một lần trong sách Khải Huyền (Kh 12,7). Micae được diễn tả như một vị thần dũng mãnh để thể hiện sức mạnh của Thiên Chúa, đặc biệt trong trận chiến với ma quỷ và Ngài đã chiến thắng (Kh 12,7-9).

Thứ hai là thiên thần Gabriel, Gabriel nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Trong Kinh Thánh có 3 lần đề cập đến thần sứ Gabriel. Thứ nhất trong sách Đaniel ở chương 8 giới thiệu cho chúng ta về Đấng Mêsia (Đn 8,16). Thứ hai, ngài được sai đến với ông Dacaria khi dâng hương trong đền thờ và tiên báo cho ông Dacaria cũng như vợ ông là bà Êlisabeth sẽ sinh con, chính là Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,11-19). Và đặc biệt, thần sứ Gabriel được sai đến để truyền tin cho Đức Maria sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh con trai đó là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian (Lc 1, 26-38).

Cuối cùng là thiên thần Raphael. Trong Kinh Thánh nhắc đến ngài trong sách Tobia, khi thần sứ được sai đến để chữa cho ông Tobit là cha của Tobia được sáng mắt và cứu bà Sara, vợ của Tobia khỏi những quỷ ám. Rapahel cũng xuất hiện trong Tân Ước, đặt biệt tại bờ hồ Bết-da-tha. Nơi đây hằng năm, khi mọi người bị bại liệt, bệnh tật nằm xung quanh hồ, thì sẽ có một thần sứ trên trời ngự xuống trên nước này, và khi nước khuấy động, hễ ai nhảy xuống sẽ được cứu khỏi (Ga 5,1-4). Vì thế, thần sứ Raphael được gọi là “linh dược của Chúa hay Chúa chữa lành”.

Mừng lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì trong tình yêu và sự quan phòng, Ngài đã gửi đến cho nhân loại các thần sứ hướng dẫn và hỗ trợ con người vượt qua những cám dỗ trên trần gian này. Khi chúng ta bị cám dỗ, yếu hèn, tội lỗi thì hãy chạy đến với thần sứ Micae, Người sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng những cám dỗ và sự dữ. Khi chúng ta muốn nên thánh, muốn thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách kiên trung, vững mạnh trong đời sống thường nhật, hãy đến với thần sứ Gabriel, Người sẽ cầu bầu cho chúng ta. Và khi chúng ta cần được sự chữa lành, thì hãy chạy đến với thần sứ Raphael, Người sẽ giúp cho chúng ta được chữa lành và trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là những người bạn đồng hành thiêng liêng của chúng ta, vì thế chúng ta hãy thường xuyên kính nhớ các Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương các thiên thần, sống vâng phục Thiên Chúa, dùng cuộc đời của chúng con để ca khen, chúc tụng, dâng lời tạ ơn dù xảy ra bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Đồng thời, xin cho chúng con biết sống đơn sơ, trong sáng, chân thật và ngay thẳng, không có gì gian dối như Lời Chúa Giêsu đã nói về ông Nathanael: “Đây quả thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần luôn phù hộ và trợ giúp chúng con trong hành trình ơn gọi của mình. Amen


Comments are closed.