Thứ Năm tuần XXV Thường Niên – Ngày 28/9/2023

Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 


Suy niệm

HIỂU VỀ CHÚA GIÊSU

“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 9)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca không ghi lại một lời nào của Chúa Giêsu, nhưng lại đưa ra những nhận định về Ngài qua lời đồn của dân chúng. Vì trong dân Do Thái lúc bấy giờ, người ta có những lời đồn về Chúa Giêsu. Có một số người nói, Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nay trỗ dậy (Lc 9,7). Có những kẻ khác nói Chúa Giêsu là một ngôn sứ thời xưa nay sống lại (Lc 9, 9). Thật vậy, khi nhìn vào những việc làm, những bài giảng và lối sống của Chúa Giêsu, dân chúng dễ nhận thấy Ngài là một ngôn sứ đầy uy quyền và chính Chúa Giêsu cũng nhận mình là ngôn sứ (Lc 4, 24; 13, 33). Đối lại với những điều tốt đẹp mà dân chúng nói về Chúa Giêsu, chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhân vật mà thoạt nghe qua, chúng ta liền nhớ ngay đến một con cáo già gian xảo, một chính trị gia nhu nhược (Lc 13, 32); đó là tiểu vương Hêrôđê. Sau khi nghe những dư luận về Chúa Giêsu, tiểu vương Hêrôđê đã hoang mang và lo lắng. Ông hoang mang vì những tin đồn trên đụng đến tận căn hành vi gian ác của ông. Điển hình cho sự nhu nhược và ham mê sắc dục của tiểu vương Hêrôđê, đó là việc giết chết một người công chính là Gioan Tẩy Giả.

Với câu hỏi “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”của tiểu vương Hêrôđê, mỗi chúng ta cũng cần đặt cho mình câu hỏi này và có câu trả lời cho riêng mình. Vì trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người muốn hiểu và biết về Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ muốn tìm biết về Chúa để thỏa mãn sự tò mò của bản thân và như thế họ không thể hiểu về Ngài cách thực sự. Như tiểu vương Hêrôđê trong bài Tin Mừng hôm nay, ông nghe biết về Chúa Giêsu qua những lời đồn của dân chúng và ông cũng muốn tìm gặp Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông chỉ muốn tìm gặp Chúa vì sự tò mò nơi chính bản thân mình. Và như thế, ông đã bỏ lỡ cơ hội được Đấng Cứu Thế giải thoát và sẽ cho ông có sự sống đời đời.

Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi tìm hiểu về Chúa cách thực sự qua việc siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, vì Ngại hiện diện thực sự trong Lời của Ngài. Cùng với đó, chúng ta hãy trở nên những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ trước nhan Chúa, vì chỉ những tâm hồn nhỏ bé mới có thể dễ dàng đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu và hiểu về Ngài. Hơn nữa, chúng ta còn có bổn phận giới thiệu Chúa Giêsu cho những người chưa nhận biết Chúa. Thế nhưng, để giới thiệu Chúa cho người khác, trước hết chúng ta phải là những người hiểu về Chúa và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài, vì chúng ta không thể cho người khác cái mà mình không có (Châm ngôn của người Roma). Ước gì cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ trở thành lời chứng sống động nhất trong việc loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và đón nhận chúng con. Chúa biết rõ chúng con về mọi sự, nhưng chúng con lại hay bỏ quên Chúa. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và những ơn cần thiết để chúng con hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn, để nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh mình. Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.


Comments are closed.