Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 29/11/2023

Lời Chúa: Lc 21,12-19

21:12 Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.

21:13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

21:14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

21:15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.

21:16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.

21:17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

21:18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

21:19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp “Anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,12-13)

Sau khi loan báo những tai họa về các tiên tri giả, chiến tranh loạn lạc, và các thiên tai xảy đến cho mọi người của bài Tin Mừng ngày hôm qua, thì bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca ghi tiếp về việc các tín hữu Chúa sẽ gặp cơn bách hại.

Chúa Giêsu loan báo về cuộc bách hại mà các Kitô hữu sẽ phải chịu và đây cũng là dịp để cho họ chứng minh niềm tin vào Chúa Giêsu: “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng…” (c.13). Làm chứng là công bố về một Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời Nhập Thể, là Thiên Chúa thật, Đấng đã chết và sống lại vinh quang, hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha và sẽ trở lại xét xử thế gian vào ngày tận thế. Những khó khăn trong cuộc sống là dịp để cho người Kitô hữu chứng minh niềm tin của mình vào Chúa Kitô. Điều này thúc đẩy chúng ta can đảm trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của đời sống để giữ vững đức tin và trung thành sống niềm tin ấy trong đời sống thường ngày. Trước những bách hại và thử thách mà người môn đệ Chúa sẽ gặp phải trong cuộc sống. Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ, nói cho họ biết đừng quá lo lắng vì khi đó sẽ có Chúa Thánh Thần thông ban lời nói khôn ngoan và cần thiết cho, để đối đáp lại địch thù, đến nỗi chúng không tài nào bắt bẻ được. Chúa Thánh Thần chính là người huấn luyện chúng ta trở nên khí cụ để Chúa Giêsu sử dụng nhằm đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người. Liệu chúng ta có khiêm tốn, vâng phục để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình trong cuộc sống thường ngày không?

Chính Chúa Kitô đã trải qua con đường khổ nạn để bước vào vinh quang, thì Nhiệm thể của Người là Giáo Hội cũng phải trải qua thử thách mới phát triển và hoàn thành sứ mạng được. Giống như các thánh Tử Đạo Việt Nam: “Xưa Chúa đã ban cho các Ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nên các Ngài đã cam lòng chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các Ngài hy sinh tất cả vì Đức Tin” (Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam). Đó là bằng chứng sống động về niềm tin của cha ông chúng ta để làm chứng cho Chúa. Với những khó khăn và thử thách cuộc sống trong thời đại này, chúng ta đã sống niềm tin vào Chúa Giêsu như thế nào? Và làm thế nào để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân?

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho chúng con niềm tin vững vàng, lòng mến tha thiết và cậy trông vào ơn Chúa, để thắng vượt những khó khăn thử thách để làm chứng cho Chúa và vui bước theo Chúa cùng hân hoan hướng về Quê Trời.


Comments are closed.