Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên – Ngày 22/11/2023

Lời Chúa: Lc 19, 11-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.

Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.

Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ! Rồi ông bảo những người đứng đó: Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén. Họ thưa ông: Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi! -Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.”

Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

 


Suy niệm

CHU TOÀN BỔN PHẬN VỚI TÌNH YÊU

“Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén” (Lc 19, 16)

Trong Cựu Ước, chúng ta bắt gặp một nhân vật nổi bật là ông Giuse, bị bán sang Ai-cập. Thời gian qua đi, ông đã trở thành tể tướng của triều đình. Ông được vua tin tưởng và giao toàn quyền quyết định mọi sự trong đất nước: “Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi cứ làm theo” (St 41, 55). Có nhiều lý do khiến vua Ai-cập tin tưởng ông Giuse, nhưng có lẽ điều chính yếu là ông trung thành chu toàn bổn phận được giao một cách rất tốt đẹp. Giuse đã chăm chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm và chu toàn bổn phận được giao, nhất là ông nhận ra ý định yêu thương của Thiên Chúa dành cho ông và gia đình. Trong cuộc sống, ai cũng biết rằng lòng tin là điều rất quý giá. Đánh mất lòng tin nơi người khác là cái mất đáng sợ. Khi người ta tin yêu nhau thì sẽ không ngần ngại trao cho nhau tất cả không so đo tính toán. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã dùng dụ ngôn nén bạc để diễn tả ân ban của Thiên Chúa cho con người cũng như sự tin tưởng của Ngài khi trao những ân ban đó để chúng ta sinh lời.

Trong dụ ngôn, hai gười đầu sau khi lãnh nhận nén bạc, đã nỗ lực làm việc và sinh được các nén bạc khác; khi chủ về đã khen thưởng họ. Còn người thứ ba lười biếng, bê trễ, thiếu trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ và đòi hỏi, lại còn phê phán chủ keo kiệt; đã cất dấu nén bạc, nên đã bị chủ trách cứ nặng lời.

Sở dĩ hai người đầu đã nỗ lực làm việc vì họ ý thức mình là tôi tớ được chủ yêu thương nuôi dưỡng, và cần phải ra sức đáp lại tình thương và sự tín nhiệm của chủ. Còn người thứ ba đã vô ơn, anh không nhận ra chủ đã yêu thương, tin tưởng mình.

Thật vậy, Chúa không đòi mỗi người phải làm lợi bao nhiêu, nhưng Ngài chỉ xét ta có làm để sinh lời hay không, kể cả chỉ mỗi hành động “gửi vào ngân hàng” với đồng vốn ít ỏi. Ai trong chúng ta cũng đã được Chúa trao cho những nén bạc, đó có thể là: tài năng, sức khỏe, tiền bạc, tha nhân … và nhất là hồng ân đức tin. Những ơn ban này tuy khác nhau nhưng đều được phần thưởng như nhau nếu ta biết ra công làm lợi. Mặt khác, làm cho nén bạc sinh lợi không hệ tại ở số lượng, nhưng hệ tại ở tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ yêu thương mình, tín nhiệm mình nên đáp lại hết lòng với chủ. Tất cả chúng ta đều là thụ tạo, những gì chúng ta có đều đến từ lòng quảng đại của Thiên Chúa và Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài như những người con hiếu thảo.

Trong đời sống thiêng liêng của mỗi người ít nhiều cũng có những giằng co giữa lười biếng và siêng năng. Cố gắng tu luyện, sửa đổi tính nết, làm tăng trưởng đời sống đức tin chính là làm cho “nén bạc” của ta được sinh lợi. Còn sống hoang phí, buông thả theo bản năng, không làm lợi ích cho mình và người khác thì chẳng khác nào “nén bạc” bị chôn vùi.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết ý thức với lòng biết ơn về những ơn ban của Chúa dành cho mỗi người và cố gắng trung thành, nỗ lực làm cho những ơn đó sinh lợi, hầu đạt tới ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bằng lòng với những gì Chúa ban, không so đo tính toán hơn thiệt, cũng không kiêu căng tự phụ hay tự ti mặc cảm; nhưng điều quan trọng là chúng con biết làm lợi để đáp lại tình yêu của Chúa. Amen.


Comments are closed.