Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên – Ngày 21/11/2023

Lời Chúa: Mt 12, 46 – 50

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”.

Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

 


Suy niệm

THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA TRONG MỌI SỰ

“Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”
(Mt 12, 50).

Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Nơi ấy không những là một không gian ấm cúng tình người, mà còn là trường học đầu tiên dạy chúng ta về cung cách làm người. Chúa Giêsu không chối bỏ vai trò ấy của gia đình, nhưng Người muốn chúng ta hướng về một tương quan khác, đó là tương quan trong gia đình thiêng liêng, có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Đức Maria và các anh chị em có mối liên hệ với Đức Giêsu, muốn được gặp Người. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu lại dễ làm cho chúng ta hiểu lầm rằng Chúa xem nhẹ các mối quan hệ trong gia đình mình : “Ai là mẹ Tôi, ai là anh chị em Tôi ?”. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu không coi nhẹ những mối dây liên hệ trong gia đình, cũng không lãnh đạm với thân mẫu Người. Nhưng chính ngay lúc đó, Chúa Giêsu đã làm sáng lên chân dung của Đức Maria là thành viên trổi vượt trong gia đình Thiên Chúa. Quả thật, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì đã dành cả cuộc đời để “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”, hầu vâng theo thánh ý Chúa và sống trọn vẹn thánh ý Chúa. Qua Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào trong tương quan của gia đình Giáo Hội, được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha. Tương quan đó không chỉ dừng lại ở việc chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, nhưng hệ tại ở cốt lõi của người Kitô hữu, là thi hành thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự cách trọn vẹn. Do đó, để là “anh chị em” của Chúa, là “mẹ” của Chúa, thì người đó phải “thi hành ý muốn của” Thiên Chúa Cha, “Đấng ngự trên trời”.

Ngày mai, toàn thể Giáo Hội mừng lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Nhìn vào Đức Maria, mấy ai dám nghĩ rằng một thiếu nữ mỏng dòn yếu đuối lại có thể vượt qua tất cả những điều đau khổ trong cuộc đời. Thế nhưng, chính khi Mẹ sống trong tình yêu của Thiên Chúa và để cho thánh ý Chúa thực hiện trên cuộc đời Mẹ bằng hai tiếng “xin vâng”, thì tất cả những đau khổ, những khó khăn trong cuộc đời chẳng có thể làm cho Mẹ ngã quỵ, nản chí hay sờn lòng. Mừng lễ Mẹ dâng mình trong đền thờ, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta noi gương Mẹ, dâng lên Chúa những hy sinh, vất vả, và cả những định hướng của chúng ta, để nhờ ân sủng và tình thương của Thiên Chúa giúp, chúng ta sẽ vững vàng bước đi trong đường lối của Thiên Chúa và xứng danh được gọi là “mẹ và là anh chị em” trong gia đình thiêng liêng của Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn sức mạnh và ơn can đảm, để mỗi ngày chúng ta vun đắp tương quan với Thiên Chúa, bằng việc thi hành thánh ý Thiên Chúa trong những công việc cụ thể hằng ngày, hầu làm cho “danh cha cả sáng, Nước Cha trị đến”, và “ ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa trong từng công việc nơi đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể củng cố mối tương quan của chúng con với Thiên Chúa, và mai này chúng con được gia nhập vào gia đình trong Nước của Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.