Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 07/11/2023

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn’. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất; cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu’. Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu’. Người khác nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được’. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây’. Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ’. Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”. 

 


Suy niệm

SỰ CHỌN LỰA TRƯỚC LỜI MỜI GỌI THAM DỰ BAN TIỆC NƯỚC TRỜI

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14, 15).

Thiên Chúa mời gọi tất cả chia sẻ niềm hạnh phúc của Người, nhưng vì thiếu tin tưởng hoặc thiếu tình yêu, nhiều người không dám đáp lời hoặc từ chối. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe xoay quanh một bữa tiệc do vị đứng đầu nhóm Pharisêu tổ chức và ông cũng mời Chúa Giêsu đến dự. Trong bữa tiệc, một trong những vị khách lên tiếng rằng: “Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14, 15). Dựa vào lời ước hạnh phúc ấy, Chúa Giêsu liền nói về Nước Thiên Chúa và

về những người được mời.

Trong dụ ngôn, vì lòng quảng đại của người chủ tiệc, ông thiết đãi một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều người nhưng tất cả khách mời đều từ chối. Mỗi khách mời đều tìm được lý do phù hợp để từ chối tham dự bữa tiệc. Chúng ta chú ý đến sự tiệm tiến trong các lý do từ chối: người thứ nhất muốn thăm thửa đất mới mua. Điều này khá lạ vì trong xứ nhỏ bé ấy, chẳng ai mua đất mà đã không đi thăm và đo đạc trước. Người thứ hai muốn đi thử bò (đây là một người giàu có, vì mới tậu 5 cặp bò nghĩa là ít nhất tài sản của người đó có 5 cặp bò và phải có nhiều đất thì mới phải mua nhiều bò để cày như vậy). Người thứ ba thậm chí còn không xin lỗi, vừa mới cưới vợ và không muốn để vợ ở nhà một mình (nàng không được mời). Trong thực tế, lời từ chối của họ còn có lý do sâu xa hơn: họ không muốn tham dự bữa tiệc, không muốn bỏ giờ để đến với ông chủ vì họ đã quan tâm đến điều khác. Hai người đầu phục vụ tiền bạc hơn là Thiên Chúa, điều đã được Chúa Giêsu minh họa: “anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Người thứ ba, để người vợ mới lên hàng đầu để giữ đúng lề luật: “khi một người đàn ông mới cưới vợ,… , người ta sẽ không bắt làm công tác …, được ở nhà 1 năm, và sẽ là niềm vui cho người vợ đã cưới”( Dnl 24,5). Chúa Giêsu tôn trọng những lý do từ chối ấy. Chúa không hề phê phán những lý do họ đưa ra, Chúa chỉ giúp thính giả thấy rằng những lý do ấy đã khiến họ tự loại mình ra khỏi bữa tiệc (Lc 14, 24).

Những sự từ chối này khiến chúng ta phải suy nghĩ về chính mình. Được mời gọi vào dự tiệc cưới Con Thiên Chúa là một vinh dự lớn lao, nhưng nhiều khi chúng ta lại từ chối lời mời gọi của Chúa. Đôi khi chúng ta nghe tiếng Chúa Giêsu gọi ta đến với Ngài để làm một việc bác ái, để cầu nguyện, để gặp Ngài nhưng chúng ta nói: xin lỗi Chúa, con bận lắm, con không có thời gian. Mỗi người cùng nhớ lại trong cuộc sống của chính mình, bao nhiêu lần chúng ta nhận thấy sự linh hứng của Chúa Thánh Thần để làm một việc bác ái, để đi cầu nguyện, để thay đổi cuộc sống, … nhưng chúng ta luôn tìm ra lý do để từ chối.

Lạy Chúa, hằng ngày, hàng tuần Chúa tha thiết mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để cảm nếm niềm vui nước trời, nhưng chúng con lại tìm mọi cách, diện mọi lý do để từ chối lời mời gọi của Chúa vì những lý do chẳng đáng: đi thăm ruộng, buôn bán… Xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh để chúng con biết vượt qua những cám dỗ vinh hoa của đời sống trần thế mà hướng về Chúa là niềm vui và hạnh phúc đời đời của mỗi người chúng con. Amen.


Comments are closed.