Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Ngày 06/10/2021

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

Có một lần Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

 


Suy niệm

ĐỂ CẦU NGUYỆN TỐT HƠN

“Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: ‘Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông’” (Lc 11, 1).

Như cây cần quang hợp để sống, để tăng trưởng và sinh hoa trái thế nào thì cầu nguyện cũng cần cho đời sống người tín hữu như vậy. Cầu nguyện được ví như hơi thở của người tín hữu. Nếu không cầu nguyện thì đời sống thiêng liêng của người tín hữu sẽ khô cằn và chết yểu. Cầu nguyện tối quan trọng như thế, nhưng phải cầu nguyện như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta biết cầu nguyện cho đúng cách nhờ đó ta sẽ có một đời sống nội tâm sâu sắc.

Trong bài Tin Mừng, sau khi chiêm ngắm Đức Giêsu cầu nguyện, các môn đệ đã khao khát và ước muốn biết cầu nguyện như Ngài. Một trong số họ đã thưa lên: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Trước ước mong của các học trò, Đức Giêsu đã dạy họ cầu nguyện như chính Ngài thường hay làm. Trước nhất, đó là đặt mình trước Thiên Chúa và gọi Người là Cha. Với tâm tình con thảo, hãy nguyện xin cho Danh và Nước của Người được mau hiển trị. Thứ đến, nguyện xin cho có đủ lương thực cần thiết về thể chất, tinh thần và thần thiêng trong cuộc sống hôm nay và tương lai. Sau cùng, là khiêm tốn nhìn nhận mình yếu hèn và tội lỗi để xin ơn tha thứ, ơn trợ lực trước các cám dỗ cũng như biết tha thứ cho những người đã lỗi phạm đến mình.

Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ, là cuộc tâm giao với Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện mà đời sống thiêng liêng của chúng ta được nuôi dưỡng. Chúng ta được mời gọi quan tâm và yêu mến việc cầu nguyện hơn, đồng thời cố gắng cầu nguyện như Đức Giêsu đã dạy để mỗi ngày chúng ta thêm yêu mến Chúa hơn.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta mỗi ngày một yêu mến việc cầu nguyện hơn. Nhờ đó, trong cuộc sống hằng ngày, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta không bỏ việc cầu nguyện. Mỗi khi cầu nguyện, xin Chúa nhắc ta luôn thực hiện theo cách mà Đức Giêsu đã dạy để thêm nên gắn bó với Chúa.


Comments are closed.