Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên – Ngày 28/09/2021

Lời Chúa: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

 


Suy niệm

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9, 51).

Robert Bryne nói rằng, “Mục đích của cuộc đời chính là một cuộc đời có mục đích.” Khi bắt đầu một công việc, chúng ta cần biết mục đích là gì để định kế hoạch hành động. Mục đích của Chúa Giêsu khi đến trần gian là cứu độ nhân loại (x.Ga 3, 16-17). Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đi vào lịch sử bất toàn của con người nhằm dẫn đưa cả nhân loại về với Chúa. Thánh Gioan xác quyết, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Cho nên, theo Tin Mừng của thánh Luca, đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu hành trình của Chúa Giêsu đang đi đúng hướng, theo đúng mục đích và kế hoạch của Chúa Cha. Chọn lên Giêrusalem nghĩa là chọn lãnh nhận phúc tử đạo bởi sự ghen ghét, chống đối và tẩy chay. Khi chọn mục đích cứu độ thế giới, Chúa Giêsu biết mình chấp nhận đi qua đường đau khổ và thập giá. Ngài giữ vững lập trường để sống theo mục đích cho dù nhiều lúc bản tính nhân loại cũng giằng co sợ hãi và mách bảo rút lui của những người thân cận.

Trong thực tế dời sống mỗi người, cuộc tìm kiếm khó khăn và dai dẳng nhất chính là tìm ra mục đích đời mình. Chúng ta chỉ tìm thấy căn cốt cuộc kiếm tìm này khi quay trở về cội nguồn của mình là Thiên Chúa. Mục sư Warren nói, “Bạn được tạo dựng cho Thiên Chúa, không thể ngược lại, và đời sống của bạn là để Thiên Chúa sử dụng cho những mục đích của Người, bạn không thể sử dụng Thiên Chúa cho mục đích riêng của mình.” Cho nên, mỗi điều chúng ta nghĩ, mỗi sự việc chúng ta cảm nhận và mỗi hành động được làm đều trong kế hoạch và ý muốn của Chúa. Dẫu lắm khi chúng ta cảm thấy chơi vơi, khó hiểu và không thể chấp nhận, chúng ta hãy tin là chúng xảy ra đều có một mục đích của Chúa cho đời sống và ơn cứu độ của chính mình. Nhất là trong những giây phút tăm tối dường như bế tắc như thời gian dịch bệnh Covid 19 này, chúng ta đừng cố công tìm nguyên nhân của đau khổ nhưng hãy cố gắng tìm ý nghĩa của nó cho đời sống đức tin của mình và gia đình.

Cách thức chúng ta có thể khám phá ra căn tính và mục đích đời sống mình chính là xây dựng mối tương quan với Chúa Giêsu, Đấng đã yêu và chết vì yêu chúng ta. Thánh Phaolô đã cảm nhận và tuyên xưng với tất cả xác tín này, “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2, 10).

Lạy Chúa, con xin mượn tâm tình của thánh Augustinô như một xác tín của con muốn thưa với Chúa hôm nay, “Chúa đã dựng nên con cho Chúa nên lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Amen.


Comments are closed.