Thứ Tư tuần XXVI Thường Niên – Ngày 04/10/2023

Lời Chúa: Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”.

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

MUỐN THEO CHÚA PHẢI DỨT KHOÁT BỎ QUÁ KHỨ, HƯỚNG NHÌN PHÍA TRƯỚC

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
(Lc 9,62)

Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, khi được gọi, Êlisê xin phép tiên tri Êlia về nhà từ giã cha mẹ rồi sẽ theo ông và được Êlia cho phép (1V 19,19-21). Tuy nhiên, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại từ chối người thứ ba khi anh cũng xin như thế. Chúa đáp: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62). Tại sao Chúa trả lời như thế? Chúa muốn người theo Chúa phải có thái độ như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta lúc này?

Mượn hình ảnh người đi cày, Chúa Giêsu trả lời cho người thứ ba về điều kiện theo Chúa. Thời xưa, khi cày, người thợ vừa chăm chú nhìn vào cột mốc ở cuối cánh đồng, vừa khéo léo điều khiển lưỡi cày để giữ luống cày luôn thẳng. Do đó, nếu người thợ nhìn lại phía sau thì luống cày sẽ xiêu vẹo, đất xới không đều; công việc không hiệu quả và ảnh hưởng đến sự phát triển của hạt giống sau này, thậm chí có thể nản chí bỏ dở công việc. Cũng vậy, người muốn theo Chúa phải luôn lấy Chúa làm cùng đích để hướng tới; phải biến đổi mình theo Chúa; đồng thời phải dứt khoát buông bỏ quá khứ và những gì không phù hợp khiến cho việc theo Chúa bị cản trở và như vậy không thích hợp với Nước Thiên Chúa.

Chúng ta không biết số phận người thứ ba thế nào. Thánh Luca không đề cập đến. Tuy nhiên, thánh Phaolô là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Trong thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh nhân viết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” (Pl 3,8-9). “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 3,13-14). Thêm nữa, Thánh Phanxicô Assisi, cũng đã dứt khoát lìa xa nhà cửa, từ khước gia tài, chọn sống nghèo hèn, và nên hình ảnh sống động của Ðức Kitô.

“Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”. (Dt 12,1-2)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Phaolô và thánh Phanxicô Assisi là biết dứt khoát khước từ mọi quyến luyến làm con xa Chúa, chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp và hết lòng theo Chúa đến cùng. Amen.


Comments are closed.