Thứ Năm tuần XXVI Thường Niên – Ngày 05/10/2023

Lời Chúa: Lc 10,1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

 


Suy niệm

ĐỂ SỨ VỤ TRỞ NÊN ĐÍCH THỰC

“Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới” (Lc 10,1).

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu quyết định lên Giêrusalem hoàn tất cuộc vượt qua và các môn đệ được sai đi trước để chuẩn bị. Những mô tả trong trình thuật của Thánh Luca cung cấp một bức tranh chân thật về sứ vụ của các môn đệ ngay thời gian còn được ở kề cận với Thầy mình và cũng để làm cho chúng ta là những người Kitô hữu biết phải làm thế nào để sứ vụ của chính mình được trở nên đích thực.

Nơi sứ vụ được lãnh nhận, các môn đệ không được hành động theo ý riêng của mình nhưng theo sự hướng dẫn chi tiết đến từ Chúa Giêsu. Thoạt nghe có thể thấy nơi những chỉ dẫn của Chúa Giêsu các môn đệ có vẻ bị đòi hỏi nhiều điều và có những điều tưởng chừng như vô lý và mâu thuẫn. Chẳng hạn Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ sẽ đối diện với khó khăn như con chiên ở giữa sói rừng nhưng lại không muốn các ông sử dụng những phương tiện cần thiết để giúp đỡ: không túi tiền, bao bị, giày dép. Hoặc khi không được đón nhận, các môn đệ không được phủi bụi chân rồi đoạn tuyệt nhưng vẫn rao giảng cho họ chân lý đích thực: “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,9).

Điểm mấu chốt nền tảng ở đây, nơi những chỉ dẫn của Chúa Giêsu, đó không phải là một loạt các yêu cầu khó khăn, phức tạp, thậm chí nghịch lý nhưng đó chính là những chỉ dẫn để sứ vụ của người môn đệ được trở nên giống sứ vụ của Chúa Giêsu. Những chỉ dẫn Chúa Giêsu dành cho các môn đệ đó chính là cuộc đời của Ngài, những gì Ngài đang sống và hành động. Trong cuộc đời sứ vụ, Chúa Giêsu đến với mọi người, kể cả những người thù ghét Ngài: như con chiên ở giữa sói rừng. Ngài đồng bàn với người tội lỗi và cùng dùng chung thức ăn với họ. Ngài cứu chữa người bệnh tật không chỉ thân xác nhưng còn là tâm hồn. Ngài nhiều lần bị khước từ, đau đớn đến nỗi phải rơi lệ, nhưng Ngài vẫn làm mọi cách để con người nhận ra Nước Thiên Chúa đã đến rất gần, ở ngay giữa họ. Do đó, sứ vụ của người môn đệ có được trở nên đích thực hay không phụ thuộc vào việc nên giống sứ vụ của Chúa Giêsu.

Là Kitô hữu, mỗi người được Thiên Chúa trao cho mỗi sứ mạng khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh và bậc sống của mình: “người làm Tông Đồ, kẻ làm ngôn sứ, người nọ làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ” (Ep 4,11). Nhưng dù sứ mạng được trao có là gì, thì sứ mạng đó chỉ trở nên ý nghĩa và đích thực nếu được rập khuôn theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Có làm tông đồ, thì hãy làm tông đồ theo cách của Chúa Giêsu. Có làm ngôn sứ thì hãy nói những lời như Chúa Giêsu. Có làm người coi sóc và dạy dỗ, thì hãy làm như cách mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ và coi sóc người khác. Vậy nên, Chúa Giêsu chính là điểm quy chiếu và noi theo, để mỗi người có thể thực thi sứ vụ đang được trao phó cho mình ngay lúc này trở nên đích thực và ý nghĩa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con biết rập khuôn đời sống mình theo đời sống của Chúa, để sứ vụ được trao cho chúng con, trở nên đích thực và ý nghĩa, đem lại ích lợi cho nhiều người. Amen.


Comments are closed.