Thứ Tư tuần XXV Thường Niên – Ngày 27/9/2023

Lời Chúa: Lc 9,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng : “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

 


Suy niệm

NHỮNG CHỈ DẪN CHO SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.” (Lc 9,2)

Trong các trang Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta nhận thấy có ba lần minh nhiên Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng : hai lần trước Phục Sinh (Lc 9,1-6; 10,1-16) và một lần sau Phục Sinh (Lc 24,44-49). Bài Tin Mừng vừa nghe chính là lần đầu tiên, Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai đi. Có thể nói, đây là lần thực tập đầu tiên sau bao ngày tháng theo học với Thầy Giêsu. Và chính Thầy Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn thiết yếu đòi buộc các Tông đồ phải ghi khắc.

Đầu tiên chính là mục tiêu sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho các Tông đồ, với hai cụm từ “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Đây có thể được xem là một sứ mệnh toàn diện hồn và xác. Quả thật, “Rao giảng Nước Thiên Chúa” mang giá trị cứu rỗi phần hồn, còn “chữa lành bệnh nhân” đem đến ích lợi phần xác. Khi rao giảng, người được sai đi không được quên lãng việc chăm sóc anh chị em xung quanh mình. Cũng vậy, khi phục vụ anh chị em, người được sai đi không được quên việc trao ban Lời Hằng Sống – Nguồn cứu rỗi duy nhất. Như thế, rao giảng và chữa lành luôn đi đôi với nhau trong sứ mệnh được Chúa trao. Thứ đến, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đến những chỉ dẫn liên quan hầu chu toàn sứ mệnh được trao. Chúng ta có thể nhìn thấy ba chỉ dẫn chính yếu. Chỉ dẫn thứ nhất là lúc đi đường : người được sai đi cần có tâm hồn thanh thoát, tin tưởng sự quan phòng của Thiên Chúa : “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”. Chỉ dẫn thứ hai là về chỗ ở : người được sai đi đừng so đo chỗ thiệt hơn nhưng vui lòng đến những nơi được sai đến ; kiên trì rao giảng ở nơi đó, đợi chờ thời giờ Chúa muốn : “Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy”. Chỉ dẫn thứ ba là dự trù một trường hợp đặc biệt : “Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”.

Lời chỉ dẫn đòi buộc nhóm Mười Hai khi xưa khắc ghi, nay Chúa cũng muốn các môn đệ nhớ mãi. Các môn đệ đó chính là bất cứ Kitô hữu nào, bởi qua Phép Rửa Tội, họ trở thành môn đệ Chúa Kitô, họ mang trong mình sứ vụ Chúa trao và tất cả được sai đi. Có lẽ lúc này mỗi người cần tự hỏi : tôi có ý thức và trung thành với những lời căn dặn của Chúa Giêsu khi được sai đi chưa ? Thánh Vinh Sơn Phaolô, người mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, chính là một môn đệ tuyệt vời. Ngài là mẫu gương trung thành thực thi sứ mệnh của Chúa trao, hết lòng dấn thân cho người nghèo, người khốn cùng.

Lạy Chúa, xin ghi sâu vào tâm khảm chúng con những lời Chúa dạy mỗi khi chúng con lên đường. Chúng con ý thức trách nhiệm sứ mệnh được trao thật lớn lao. Như xưa, trước khi lên đường, Chúa đã ban cho các Tông đồ “sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật”. Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con sức mạnh và quyền năng để chống trả lại những mưu chước của ma quỷ – xác thịt – thế gian, hầu danh Chúa được lan truyền khắp mọi nơi. Amen.


Comments are closed.