Thứ Ba tuần XXV Thường Niên – Ngày 26/9/2023

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời

Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

 


Suy niệm

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

Có lẽ mỗi người chúng ta đều biết tính năng “tự động sửa lỗi” trên “smartphone” của mình. Khi chúng ta soạn email hoặc nhắn tin, phần mềm sẽ cố gắng đoán những gì chúng ta đang muốn nhắn và hoàn thành từ đó, đôi lúc từ thay thế đó hoàn toàn khác với những gì chúng ta định viết. Nếu chúng ta không xem lại văn bản trước khi nhấp vào “gửi”, chúng ta có thể nhận thấy mình đang gửi những tin nhắn khiến người nhận phải suy nghĩ nội dung.

Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa cũng thế. Chúng ta không thể làm theo Lời Chúa nếu không lắng nghe một cách chính xác. Vấn đề này rất quan trọng vì Chúa Giêsu liên kết việc thực hành Lời Chúa và hồng ân hiệp thông với Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Vì vậy, chúng ta – những người đang theo bước Chúa Giêsu trong việc rao giảng Tin Mừng – cần để ý đến bất kỳ sự tự động sửa lỗi nào đang diễn ra trong khi rao giảng Lời Chúa hoặc trong việc tiếp nhận Lời Chúa của những người nghe chúng ta.

Có nhiều nguyên nhân đối với việc tự động sửa lỗi như vậy. Nó có thể nảy sinh từ bên trong, nơi mà những tác động của tội nguyên tổ cố gắng đẩy chúng ta ra khỏi sự vâng phục Lời Chúa mà nghiêng chiều về ý riêng mình. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân bên ngoài, từ một nền văn hóa tôn vinh cái tôi và tự cho mình quyền thay đổi định nghĩa của từ ngữ để phù hợp với lợi ích cá nhân.

Như vậy, với từ “Sự thật” trong Tin Mừng, tính năng tự động sửa lỗi có thể sẽ thay thế bằng

“hoàn cảnh”; vì tự do, vì công lý, vì hạnh phúc con người, … Việc thay thế bất kỳ từ nào khác sẽ lấy đi “Sự thật” của chúng ta. Lời Chúa – và chỉ Lời Chúa – mới dẫn chúng ta đến sự sống.

Nếu chúng ta muốn dừng tính năng “tự động sửa lỗi” trên điện thoại của mình, chúng ta chỉ cần vào “Cài đặt” và tắt nó đi. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng tự động sửa Lời Chúa, chúng ta cần phải thiết lập lại toàn bộ hệ thống, điều mà theo Kinh thánh gọi là sự biến đổi con tim. Sách Châm ngôn mô tả con tim được biến đổi đó, là một tâm hồn khiêm nhu, dễ đón nhận và hướng về người khác, đặc biệt là đối với người nghèo. “Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy, Người lèo lái đi đâu tùy ý Người” (Cn 21,1), đó là một tâm hồn hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa, hoàn toàn vâng phục Lời Chúa. Chỉ khi được điều khiển bởi một trái tim như vậy, thì vấn đề tự động sửa lỗi

Lời Chúa của chúng ta mới dừng lại. Đây là trái tim mà tất cả chúng ta không ngừng tìm kiếm và nó chỉ có thể thuộc về chúng ta nhờ hồng ân của Chúa. Hồng ân đó chính là những gì được ban tặng trong Bí tích Thánh Thể, nơi trái tim chúng ta được hiệp nhất với trái tim của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta cởi mở đón nhận ân sủng biến đổi mà Chúa muốn tặng ban, để chúng ta nghe Lời Chúa một cách chính xác, thực hiện một cách trung thành và nhờ đó cảm nghiệm niềm vui được làm “mẹ và anh em” của Chúa như Chúa đã nói “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 21).


Comments are closed.