Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 20/10/2021

Lời Chúa: Lc 12,33-48

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

 


Suy niệm

SẴN SÀNG

.

Trong khung cảnh của những tuần cuối Năm Phụng Vụ, Giáo hội hướng chúng ta về khoảnh khắc “Con Người sẽ đến”, đó là lúc mọi sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người được tổng kết. Khi đó, có những người được hưởng thành quả tốt đẹp mà mình đã cố gắng xây dựng, có những người nhận lấy thất bại không thể hồi vãn. Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng thành quả hay thất bại chung cuộc của mỗi người hệ tại ngay trong hiện sinh.

Sự hệ tại này được thể hiện qua thái độ sẵn sàng. Sẵn sàng vì không ai biết trước được cuộc đời mình. Sẵn sàng cho tương lai là sẵn sàng đón chờ giây phút Chúa đến với mình có thể nói là chuẩn bị cho cái chết, chuẩn bị giờ phút phán xét trước Nhan Thiên Chúa. Có thể thấy được, người càng khao khát điều gì thì càng nỗ lực để cố đạt được. Tinh thần sẵn sàng đưa đến cung cách sống chuẩn mực trong hiện tại, là cuộc sống “đang làm” những việc được Thiên Chúa trao phó một cách “trung tín và khôn ngoan”. Mỗi người trong bậc sống của mình luôn chu toàn cách tốt đẹp bổn phận theo ý Chúa. Đi ngược lại ý Chúa đưa ra cho chúng ta trong hiện tại là sẽ bị loại ra, chung số phận với những tên bất tín. Khi làm theo ý của bản thân, chỉ thỏa mãn nhu cầu bản thân mình. Đây không phải là tinh thần sẵn sàng.

Chung cuộc của mỗi người được bắt đầu ngay trong cuộc sống hiện tại. Người không có tinh thần sẵn sàng là người chưa nghĩ đến chung cuộc, vì không sẵn sàng nên không hành động. Người ta thường dựa vào hoàn cảnh hiện tại để biện hộ cho bản thân, nhất là cho những thất bại hay những việc làm sai trái của mình. Quả thật là mỗi người mỗi cảnh được gắn liền với những điều kiện sống nhất định. Nhưng trong những hoàn cảnh đó, “ai được cho nhiều thì sẽ đòi lại nhiều.” Điều Chúa muốn mỗi người là sống và thực hành ý Chúa. Ngay trong những hoàn cảnh khó khăn, thì thái độ, cách sống của chúng ta không được đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa. Một cách dứt khoát, nếu không theo ý Thiên Chúa thì sẽ bị Thiên Chúa loại ra ngoài, như một kẻ thất tín phải chịu hình phạt.

Để được chung cuộc tốt đẹp như đoạn Tin Mừng gợi lên, mỗi người phải luôn sẵn sàng cho chung cục này ngay từ bây giờ, trong giây phút hiện tại. Xin Chúa trợ giúp mỗi người luôn hướng về Chúa và thực hành thánh ý Chúa trong từng khoảnh cuộc sống, như người đầy tớ chờ chủ trở về, và như người quản gia trung tín đang làm những việc mà chủ cắt đặt.


Comments are closed.