Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 21/10/2021

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

 


Suy niệm

KHÁT KHAO CỦA CHÚA

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”

Lửa luôn gần gũi và cần thiết cho cuộc sống con người, hình ảnh lửa diễn tả sự khao khát, đôi khi là sự tàn phá thiêu đốt mọi thứ. Chúa Giêsu cũng ước ao cho LỬA nơi Người được bùng cháy trong đời sống mỗi người Kitô hữu.

LỬA ĐÃ ĐẾN TRONG THẾ GIAN. Ngôi Lời đã làm người (x. Ga 1,14) và ở giữa mọi người. Chúa Giêsu đến thế gian để mang lửa tin yêu và lời mời gọi sám hối tới cho mọi người. “Lửa Giêsu” đã kiện toàn giới luật của tình yêu, và Người cứu chữa những con người đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu cũng là “hãy sám hối” (x. Mc 1,15), biết bao tâm hồn tội lỗi đã trở lại và được Thiên Chúa yêu thương. Bên cạnh đó cũng không thiếu những con người “cứng lòng” đã xa lìa tình yêu của Chúa. Lời kêu gọi “trở về” xem ra không bao giờ là trễ khi mỗi người nhận ra tình yêu Chúa luôn chờ mong từng người đến với Ngài. “Lửa” đã đến nơi tâm hồn ai tin nhận Chúa, lửa ấy đang thiêu đốt từng người và ước mong lửa ấy lan tỏa đến mọi người.

ƯỚC MONG LỬA BÙNG CHÁY. Lửa Nhà Chúa luôn thiêu đốt tâm hồn những ai muốn theo Chúa (x. Ga 2,17), Chúa Giêsu khát khao cho ngọn lửa đó được chiếu sáng, bùng cháy và lan toả đến cho mọi người. Không dễ dàng, không đơn giản khi mỗi người chỉ biết giữ “lửa” cho riêng mình, cho quyền lợi nhóm mà thiếu sự chia sẻ vì lợi ích chung. Cuộc sống vật chất rất dễ lôi kéo con người chạy theo những thoả mãn nhất thời mà vùi lấp “ngọn lửa tình yêu” nơi tâm hồn của mình. Tuy nhiên, lửa yêu thương của Chúa vẫn âm thầm lan tỏa trong thời kì khó khăn của dịch bệnh tràn lan. Rất nhiều những con người quảng đại, những tấm lòng rộng rãi; không đếm hết những hi sinh tự nguyện của những người đêm ngày trong công tác phòng chống dịch bệnh… Họ đang làm cho “lửa bùng cháy” yêu thương qua lối sống, qua hành động cụ thể. Sự lan toả của “lửa yêu thương” cần tiếp tục được chia sẻ cho mỗi người, làm thế nào cho ngọn lửa này luôn cháy sáng qua sự hiện diện, lời nói, hành động của mình được phát xuất bởi “nguồn lửa Giêsu”.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức sống “ngọn lửa” và sứ mạng mà Chúa trao phó, ước gì “ước mong lửa bùng cháy” của Chúa Giêsu cũng là ước ao của từng người chúng ta. Nguyện xin cho mỗi người biết gìn giữ “lửa Giêsu” trong mình, biết chia sẻ “lửa yêu thương” cho người khác và cùng với mọi người làm cháy sáng “ngọn lửa ấy” luôn mãi trong cuộc đời mình để mai này cũng được hưởng trọn “NGUỒN LỬA MẾN” đó trên Thiên Đàng. Amen.


Comments are closed.