Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 19/10/2022

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

 


Suy niệm

SỐNG TƯƠNG QUAN MẬT THIẾT VỚI THIÊN CHÚA

“Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ?” (Lc 12, 42).

Tình trạng Thiên Chúa ẩn mình và vẻ bề ngoài Người hoàn toàn vắng mặt luôn luôn là một thử thách cho mỗi chúng ta. Thiên Chúa dường như ở xa và từ đó chúng ta sống buông thả, vô trách nhiệm. Dây liên kết giữa chúng ta với Người càng trở nên mong manh hơn. Tin mừng hôm nay (Lc 12, 39-48), Chúa Giêsu cho biết Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho những ai sống trung thành trong mối tương quan với Người.

Dụ ngôn trong đoạn Tin mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh mối tương quan người giữa quản lý với ông chủ để dạy dỗ dân chúng, đồng thời cũng nhắc nhở các Tông đồ phải trung thành với nhiệm vụ được giao. Khi ông chủ vắng mặt, bổn phận đầu tiên của họ là tỉnh thức và sẵn sàng vì ông chủ có thể trở về bất cứ lúc nào. Thứ đến, những người quản lý chỉ là những người đầy tớ được ông chủ tín nhiệm nên họ phải điều chỉnh cách sống và cư xử theo ý của ông chủ. Cho dù ông chủ có xa cách theo tầm nhìn thì người đầy tớ vẫn luôn quy hướng về ông chủ. Họ phải trung thành với ông chủ và phải tỏ ra nhạy bén. Họ phải coi sóc và phục vụ các tôi tớ khác. Họ không được tìm cách thoát ra khỏi dây liên kết khi ông chủ vắng mặt, nhưng phải sống mối dây liên kết này một cách đặc biệt mạnh mẽ. “Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta” (Lc 12,43), ông chủ sẽ bày tỏ lòng biết ơn và sự tín nhiệm của ông đối với họ.

Trong cuộc sống, Thiên Chúa yêu thương, tin tưởng và đặt mỗi người vào vai trò quản lý của Chúa, bằng cách trao ban cho chúng ta những gia sản quý giá: gia đình, sức khỏe, của cải vật chất cùng với nhiều ân sủng khác, nhất là kho tàng đức tin được giao phó cho ta trong ngày lãnh bí tích Thánh tẩy. Để mình không bị “say mê” trước những phù du hão huyền, khiến mình phụ thuộc hay thậm chí làm nô lệ với những thực tại trần thế: vật chất, danh vọng… làm ta xa rời Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta phải tỉnh thức, tin tưởng, sống liên kết mật thiết với Người. Tỉnh thức là là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, Chúa Giêsu chính là Đấng thay mặt Chúa Cha sẽ đến trong ngày Quang lâm và ngày sau hết của đời mỗi người. Tin tưởng là xác tín rằng: Thiên Chúa dù có “xa mặt”, “ẩn mình” thì Người vẫn luôn hiện diện với chúng ta, Người biết và Người sẽ ban thưởng cho những ai trung thành đến cùng. Vì thế, ta phải nỗ lực kiên trì, trung thành với các bổn phận hằng ngày, thực thi việc bác ái, đời sống cầu nguyện mật thiết…. Tất cả các việc đó đều phải mang tâm tình yêu mến Thiên Chúa và hiệp thông trọn vẹn với Người.

Mỗi người chúng con sẽ phải trả lẽ với Chúa về trách nhiệm của mình về kho tàng tự nhiên và siêu nhiên mà Người trao cho. Xin cho mỗi người chúng con biết qui hướng về Chúa, để Lời Chúa hướng dẫn, soi sáng, mà biết quản lý thật tốt những tài sản mà Chúa trao ban. Nhờ đó, chúng con xứng đáng được Chúa tin tưởng trao ban kho tàng Nước Trời mai sau. Amen.


Comments are closed.