Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên – Ngày 27/07/2022

Lời Chúa: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”.

 


Suy niệm

NƯỚC TRỜI

.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh kho báu và viên ngọc quý để nói lên giá trị tuyệt đỉnh của Nước Trời. Nước Trời quý giá là thế, nhưng chỉ dành cho những ai biết cố gắng tìm kiếm và sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ điều mình đã tìm thấy. Vậy, ta có thể tìm Nước Trời ở đâu? Chúa Giêsu đã nói “Hãy theo Ta”. Nơi Ngài ta tìm được tất cả.

Chúa Giêsu là hiện thân của Nước Trời. Nơi Ngài, con người được sống và sống sung mãn. Vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào”(Ga 10,10). Điều này, con người không thể tìm kiếm ở bất cứ một thụ tạo nào. Nơi Chúa Giêsu Kitô, Ngài vừa mang bản tính Thiên Chúa vừa mang bản tính con người; vì yêu thương con người, Ngài đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống lại như Ngài (x. Ga 6,39). Tìm và nhận ra Chúa là lẽ sống của mình thì người Kitô hữu cần “theo Chúa”, như Chúa Giêsu đã nói “Hãy theo Ta”. Theo Ngài không chỉ đi theo sau, mà còn đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc đời mình. Trong bất cứ một công việc, hành động, suy nghĩ thì ta phải mang tâm tư, tình cảm, ý muốn của Chúa. Chính lúc nhận ra tình yêu của Chúa dành cho mình thì thánh Phaolô đã thốt lên: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Tiên tri Giêrêmia đã trở nên vui mừng khi được nghe Lời Chúa “gặp được Lời Chúa con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài” (Gr 15,16). Một cuộc sống có Chúa sẽ phải hy sinh, từ bỏ những gì mà thế gian coi là mối lợi, nhưng đối với người theo Chúa, phần thưởng không hệ tại ở đời này mà là đời sau. Chính Chúa Giêsu đã hứa với những ai dành trọn tâm hồn mình cho việc tìm kiếm Nước Chúa: “Trên hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Ngày hôm nay, còn rất nhiều người mải mê tìm kiếm những gì là vật chất bề ngoài mà quên đi giá trị hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Những gì là vật chất, địa vị rồi một ngày cũng sẽ mất. Trái lại, khi con người biết tìm kiếm Thiên Chúa thì con người mới có được hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm và giữ mối lợi duy nhất là Nước Trời, để dù gặp những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống thì chúng con cũng có thể vượt qua. Vì chúng con biết rằng Chúa luôn hiện diện bên chúng con và cùng đích hạnh phúc cuộc đời của chúng con là Ngài.


Comments are closed.