Thứ Tư tuần XVI Thường Niên – Thánh Gioakim và Anna – Ngày 26/7/2023

Lời Chúa: Mt 13,16-17

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 


Suy niệm

PHÚC THAY ĐƯỢC LẮNG NGHE LỜI CHÚA

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16)

Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Gioakim và thánh Anna. Chúng ta hướng về các ngài với lòng kính phục, cảm tạ và yêu mến. Kính phục vì hai vị đã được Thiên Chúa chúc lành. Cảm tạ vì “qua các ngài, chúng ta được lãnh phúc lành đã hứa ban cho mọi dân tộc” (thánh Phêrô Kim Ngôn). Các ngài đã sinh ra Đức Maria, Đấng sẽ sinh ra Người Con độc nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc loài người chúng ta. Yêu mến vì các ngài là mẫu gương công chính cho người Kitô hữu, “là đôi bạn diễm phúc, cả tạo vật đều chịu ơn các Ngài, vì nhờ các Ngài mà các tạo vật có thể dâng lên Đấng Tạo hóa của lễ xứng đáng hơn hết, là chính Thánh mẫu vẹn sạch, là duy nhất xứng đáng với Đấng Tạo Hóa” (thánh Đamasêô).

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” Trong khi trích dẫn lời tiên tri Isaia nhắc đến những người nghe và nhìn mà không hiểu, ở đây Chúa Giêsu quả quyết rằng các tông đồ là những người nghe và hiểu. Các tông đồ có phúc vì không những nhìn thấy và nghe thấy chính bản thân và các công việc của Chúa Giêsu như những người khác, mà còn đón nhận và hiểu biết những điều đó hơn những người khác nữa. “Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. Thậm chí để nhấn mạnh hơn tới cái phúc này, Chúa Giêsu còn so sánh các tông đồ với các tiên tri và những người công chính thời Cựu ước. Những vị này mong ước được sống với Chúa Giêsu, xem thấy việc Người làm và nghe những lời Người giảng mà không được. Trong khi đó, các tông đồ là những người đang được sống với Chúa Giêsu, được xem những công việc Người làm và nghe những Lời Người giảng dạy.

Phần chúng ta, chúng ta phải biết quý trọng hoàn cảnh ta đang sống: có Thánh Kinh, có Giáo Hội, có bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta được phúc hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời, thử tự hỏi ta có sống đúng với những hiểu biết ấy không? Trong khi đó, có những người chưa từng được nghe Lời Chúa, nhưng dựa vào lương tâm ngay thẳng họ vẫn đang một cách nào đó thực thi Lời Chúa. Giả như họ được biết chân lý Lời Chúa, có lẽ họ sẽ sống tốt hơn biết chừng nào. Chúng ta đừng quên: ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai biết ý chủ mà không làm theo thì sẽ bị đòn nhiều hơn.

Lạy Chúa, khi kính nhớ hai thánh Gioakim và Anna, xin cho các bậc làm cha mẹ biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy, để các ngài sống và loan báo Lời Chúa cho những người con người cháu và làm chứng về Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa đang sống bên cạnh các ngài, hầu làm cho mọi người được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.