Thứ Năm tuần XVI Thường Niên – Ngày 27/7/2023

Lời Chúa: Mt 13,10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: ‘Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành’.

Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

 


Suy niệm

PHÚC CHO AI ĐƯỢC NGHE LỜI CHÚA

“Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe” (Mt 10,16)

Khi nói về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng cho dân chúng. Thế nhưng, không phải ai lắng nghe cũng hiểu điều Người truyền đạt. Nhiều người đã quay lưng bỏ Chúa mà đi. Chính các môn đệ cũng ngạc nhiên về cách giảng dạy của Thầy mình nên đã từng hỏi: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 10,13). Chúa Giêsu trả lời rõ ràng: vì “họ lòng chai dạ đá” còn “phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe” (Mt 10,16). Được nghe và hiểu Lời Chúa là ân ban cho những ai có thiện chí kiếm tìm Thiên Chúa.

Như các môn đệ xưa, chúng ta cũng là người có phúc. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được làm con cái Chúa, được lắng nghe nhiều điều mà những người thời Cựu ước không được. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta nghe Lời Chúa mà chẳng mảy may xin ơn Chúa soi sáng để hiểu Lời Ngài. Thậm chí tệ hơn, chúng ta để tâm hồn mình ra chai đá bởi những lo toan, mưu tính thế sự phù vân đến độ nghe Lời Chúa như “nước đổ lá môn”. Phải chăng chúng ta cũng đang đi vào “vết xe đổ” của những người Do thái năm xưa: có lắng tai nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy? Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra phần phúc của mình – được lắng nghe Chúa, đồng thời biết ý thức chuyên chăm lắng nghe, học hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày để mỗi ngày chúng ta càng yêu Chúa nhiều hơn và yêu thương anh chị em bằng cả lời nói và hành động.

Lạy Chúa, các môn đệ xưa nhờ gắn bó và biết Chúa cùng với lòng khiêm tốn, đơn sơ và chân thành nên được Chúa chúc phúc. Xin Chúa thương ban cho chúng con một tâm hồn sẵn sàng đón nhận những giáo huấn của Chúa, ngõ hầu trong mọi biến cố cuộc đời con nhận ra tiếng Chúa nói với con ngõ hầu đời con luôn vững tin và bình an trong bàn tay quan phòng của Ngài. Amen.


Comments are closed.