Thánh Giacôbê Tông Đồ – Ngày 25/7/2023

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ VÀ KÍNH TRỌNG

“Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con,
và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con.” (Mt 20,27)

Trong mối tương quan giữa người với người, việc mong muốn có được sự kính trọng và tôn trọng từ người khác, đó là một nhu cầu của con người. Nó được thể hiện qua danh tiếng, địa vị, vị trí mà người đó đạt được trong một tổ chức, một tập thể, xã hội nào đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, đó cũng là điều mà người mẹ của hai thánh Tông đồ Giacobê và Gioan đã xin Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nơi bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta còn thấy được sự tức tối của các tông đồ còn lại. Điều này chứng tỏ rằng các ông cũng đang mong đợi điều đó.

Hầu như ai trong chúng ta cũng mong được kính trọng. Song được kính trọng như thế nào, đó mới là điều Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ – và cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta: muốn được kính trọng thì hãy phục vụ mọi người: “trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con.” (Mt 20,27). Điều này là căn nguyên của sự kính trọng thực sự. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng ngày nay có những sự kính trọng bị miễn cưỡng trong những nguyên tắc ràng buộc như tuổi tác, vai trò hay địa vị. Tuy nó có thể tạo nên sự điều hợp hữu hiệu trong chừng mực nào đó, nhưng nếu thiếu ý thức tự nguyện thì sự kính trọng ấy không phải là chất liệu để nuôi dưỡng mối liên hệ tình cảm lâu bền. Bởi vì bản chất của sự kính trọng phải xuất phát từ lòng chân thành, do thấy được giá trị chân thật của nhau hay sự tương tác sâu sắc với nhau.

Muốn người kính trọng ta thì trước tiên ta phải kính trọng người. Việc kính trọng người khác căn bản nhất là yêu thương và phục vụ họ như Chúa Giêsu đã nêu gương: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14-15). Đó là cách dạy trái ngược với quan niệm thế tục là thích làm lớn để cậy quyền, dễ ra lệnh, dễ sống theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”. Thái độ đúng đắn mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là: ai muốn trở thành người làm đầu thì ắt phải trở thành người phục vụ tha nhân, phục vụ vô vị lợi, phục vụ không đòi đền đáp. Chính thái độ hy sinh phục vụ của một con người sẽ nói lên giá trị cao quý của người ấy. Qua đó, người ấy đáng được kính trọng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình như đầy tớ phục vụ môn đệ và tình nguyện chịu chết đền tội thay cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được tình yêu vô biên của Chúa và noi gương Chúa yêu thương phục vụ mọi người. Xin cho chúng con biết năng nghĩ đến người bên cạnh và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa để xứng đáng thành môn đệ thực sự của Chúa. Amen./.


Comments are closed.