Thứ Tư tuần XIX Thường Niên – Ngày 16/8/2023

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em.

Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.

Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó.

Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

 


Suy niệm

SỬA LỖI ANH EM

“Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó…” (x. Mt 18,15)

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ gồm tóm các bài giảng về Giáo Hội. Giáo Hội thời Chúa Giêsu ám chỉ những nhóm nhỏ, hoạt động tuy riêng lẻ nhưng có chung chí hướng và lợi ích. Dù nhỏ bé, song tại mỗi nhóm cũng luôn tồn tại những mâu thuẫn, bất đồng hoặc sự thiếu sót giữa các thành viên với nhau. Trước hiện trạng này, ngoài việc giáo huấn người nghe biết nhận thức về tính nghiêm trọng của tội, Đức Giêsu còn dạy các môn đệ bài học về trách nhiệm cá nhân đối với lầm lỗi của anh em, nhằm duy trì trật tự trong đời sống cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn chỉ tốt đẹp khi mỗi người cùng ý thức hàn gắn, xây đắp và kiện cường tình huynh đệ, thay vì cố chấp trong sai lỗi hoặc nuôi dưỡng những mưu toan thù hận. Sống huynh đệ là biết sửa lỗi và tạo cho nhau cơ hội được làm lại sau những vấp ngã. Tuy nhiên, sửa đổi anh em như thế nào cũng là vấn đề cần lưu ý. Nếu không khôn ngoan, chúng ta có thể trở thành quan án bất công, hay trở thành một tập thể tẩy chay người anh em đang cần chữa trị. Để rồi rốt cuộc, chẳng những không khiến anh em mình trở nên tốt, mà còn mất luôn cả người anh em ấy.

Để có thể xây dựng đời sống chung, cụ thể qua việc biết cùng nhau sửa chữa lầm lỗi, thiết nghĩ cũng là cả một nghệ thuật. Hãy xem Đức Giêsu đã hướng dẫn chúng ta đường lối sư phạm tuyệt hảo. Trước tiên, phải khéo léo, ý nhị khởi đi từ sự khuyên giải riêng tư. Nếu chưa đủ thuyết phục, có thể tìm thêm một vài người thân cận để nói chuyện. Sau đó, nếu vẫn không lay chuyển người anh em ấy, thì nhờ tới cộng đoàn. Nếu không thể, chúng ta cần đành “kể như người ngoại giáo và như người thu thuế” (x. Mt 18,17).

Thực tế cuộc sống hôm nay cho thấy đâu đâu cũng chỉ toàn người bị khép vào hạng “người ngoại giáo và phường thu thuế”, bởi ai cũng cho mình quyền là quan tòa của người khác, để thẩm tra, xét xử và kết tội. Là tín hữu Công Giáo, chúng ta dám can đảm sống tinh thần giáo huấn của Chúa, dẫu cho người đời coi đó là nghịch ngược đời. Chúng ta đã và đang họa lại ánh nhìn yêu thương của Chúa khi đối mặt với Phêrô, người từng phản bội Thầy mình tới ba lần như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng thờ ơ trước những lỗi lầm của anh em vì con cũng có những lần lầm lỗi và cần được thay đổi nhờ sự giúp đỡ của anh chị em. Và còn tuyệt vời hơn khi biết rằng Chúa đã chấp nhận hủy mình đi để làm cho đời con tươi mới. Amen.


Comments are closed.