Thứ Ba – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – Lễ Trọng – Ngày 15/8/2023

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời”.

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 


Suy niệm

NOI GƯƠNG MẸ – NGỢI KHEN THIÊN CHÚA

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46- 47).

Cử hành Phụng vụ hôm nay mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Mẹ lên trời là dấu chứng đầu tiên cho mỗi Kitô hữu sống trong niềm tin, niềm hy vọng, và niềm hân hoan. Chúng ta sống trong niềm hân hoan vì Mẹ của chúng ta đang ở trên trời cùng với Con chí ái của Mẹ. Chúng ta sống trong niềm hy vọng vì chúng ta tin rằng, sau khi lìa cõi thế này chúng ta cũng được hưởng vinh phúc cùng với Mẹ trên nước thiên đàng. Thiên Chúa đã yêu thương và ban cho Mẹ những đặc ân cao cả: Mẹ Thiên Chúa, Đồng Trinh Trọn Đời, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời. Vì Mẹ lãnh nhận những hồng ân cao quý này nên cuộc đời của Mẹ không ngớt lời ngợi khen Thiên Chúa.

Cụ thể trong trình thuật Tin mừng hôm nay, thuật lại việc Đức Maria viếng thăm chị họ là bà Êlisabét. Sau khi đón nhận ân phúc từ Thiên Chúa, Mẹ Maria không giữ riêng cho mình nhưng đã vội vã ra đi loan truyền niềm vui có Chúa cho chị họ của mình. Hành động của Mẹ chỉ thái độ hăng say, mau mắn, thể hiện niềm hân hoan vì Mẹ đem Chúa đến cho người khác. Niềm vui này còn được nhân lên trong lời ca ngợi của bà Êlisabét: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Cả hai người nữ đều cảm nhận được niềm vui có Chúa, và chính Mẹ Maria đã dâng lời ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta biết mở lòng ra để đến với tha nhân trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ, bởi xung quanh chúng ta còn biết bao người đang đau khổ, gặp nhiều khó khăn. Họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta cho dù chỉ là những hành động nhỏ: một cái nhìn cảm thương, hay một lời động viên, cũng mang lại niềm vui cho anh chị em của mình. Quả thật, Thiên Chúa luôn yêu thương và ban cho chúng ta những ơn cần thiết; chúng ta cũng bắt chước nơi Mẹ không ngừng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa, luôn hoàn toàn tín thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa, và mau mắn vâng theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được Thiên Chúa ban cho ơn huệ lên trời cả hồn lẫn xác, xin Mẹ cũng cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời và sống bình an đích thực. Nhờ đó, chúng con sẽ gia tăng niềm hy vọng về cuộc sống mai sau được cùng với Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời. Amen.


Comments are closed.