Thứ Năm tuần XIX Thường Niên – Ngày 17/8/2023

Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19,1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

 


Suy niệm

THA THỨ NHƯ THIÊN CHÚA ĐÃ THỨ THA CHO TA

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

Làm người, ai mà chẳng có lúc lầm lỗi: lầm lỗi mình gây nên cho kẻ khác, lầm lỗi kẻ khác gây ra cho mình. Lầm lỗi cần được tha thứ, nhưng làm sao tha thứ?

Tha thứ là đề tài rất quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Thời Chúa Giêsu, người Do Thái và người Samari luôn bất hòa với nhau. Do đó, Chúa Giêsu đã nhìn vào các biến cố xảy ra xung quanh Ngài để dạy các môn đệ. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, khi anh em lỗi phạm đến con, thì con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có tới bảy lần chăng?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không nói là bảy lần, nhưng là tới bảy mươi lần bảy” (Mt.18, 21-22). Chúa Giêsu đẩy xa hơn lý do để chúng ta biết vì sao phải tha thứ: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

Theo luật Môsê dạy, tha thứ cho đến bảy lần thôi, đó là tha thứ đúng mức độ công bằng của lề luật, của lý luận con người. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách nói: “Tha thứ đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ không cùng, không giới hạn, vượt quá lý luận phàm trần của con người. Hơn nữa, chúng ta phải tha thứ cho nhau vì Chúa Giêsu vẫn thường tha thứ cho chúng ta.

Thiên Chúa đã luôn tha thứ cho chúng ta. Người cho mặt trời suởi ấm cả người tốt lẫn những kẻ tội lỗi xúc phạm đến mình. Thế nhưng mỗi chúng ta, những người tội lỗi lại luôn xét nét lỗi lầm của người anh em mình và không dễ dàng tha thứ cho họ. Chúng ta cảm thấy thật khó chấp nhận những lầm lỗi mà người anh em đã phạm tới ta. Đôi lúc, những người anh em trong cùng một nhà không thể nhìn mặt nhau và muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với nhau chỉ vì không thể tha thứ những lỗi lầm nho nhỏ của nhau. Mỗi người chúng ta ai cũng mong mình được Thiên Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Người đã tha thứ tội nợ cho chúng ta, bên cạnh đó, việc chúng ta tha thứ cho nhau lại là một hành động mở rộng tấm lòng để ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đổ vào tâm hồn chúng ta.

Như thế, tha thứ không phati là một khái niệm trừu tượng mà là một thực hành sống động trong cuộc sống hằng ngày và là khía cạnh cốt lõi của đức tin, nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa. Hãy nhớ rằng sự tha thứ là một hành trình và nó có thể không xảy ra trong một sớm một chiều. Hãy kiên nhẫn với bản thân và thực hiện những bước nhỏ để trau dồi sự tha thứ trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động tha thứ, dù nhỏ đến đâu, sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc noi theo sự tha thứ của Chúa. Chúa Giêsu đã yêu thương con người và yêu thương nhân loại cho đến chết trên thập giá.

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống trong tình yêu của Chúa. Biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Đồng thời sẵn sàng tha thứ cho những thiếu sót, bất toàn của anh chị em chúng con. Amen.”


Comments are closed.