Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – Lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và PhaoLô. Lễ Trọng –Ngày 28/06/2022

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.

 


Suy niệm

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ, PHAOLÔ-CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

“Ông Si-môn Phê-rô thưa: ‘Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống’” (Mt 16,16).

Đứng trước những dư luận trái chiều bàn tán về thân phận của mình, Chúa Giê-su muốn nhân cơ hội này để trắc nghiệm xem trong mắt các môn đệ, Người là ai? Và cũng để xem sự hiểu biết của các môn đệ như thế nào qua thời gian ở và đi theo mình. Ông Phêrô đã được ơn Chúa tác động khi tuyên xưng Đức Giê-su chính là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” là lời tuyên xưng chứa đựng một mạc khải cao trọng của Thiên Chúa qua lời của Thánh Phêrô. Quả thật, trước khi Đức Giêsu đến thì không một ngôn sứ hay nhà lãnh đạo Do Thái nào dám nhận danh hiệu này. Đấng Kitô nghĩa là Đấng được xức dầu, chỉ về Đấng Mêsia là niềm hy vọng của người Do Thái. Càng đặc biệt hơn, Đấng Kitô này lại là Con Thiên Chúa, điều này phá vỡ nhận thức về tôn giáo độc thần của người Do Thái: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất” (Đnl 6 4). Do đó, nếu câu trả lời của Thánh Phêrô đối với người Do Thái là phạm thượng, thì với Chúa Giêsu thánh Phêrô lại là “người có phúc”. Bởi lẽ, dù là các môn đệ, không phải ai cũng được ơn nhận ra điều đó, nhưng chỉ những ai được Chúa Cha ban ơn mới có can đảm nói ra mà thôi.

Hôm nay Giáo Hội mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – những trụ cột của ngôi nhà Hội Thánh. Hai con người khác nhau từ cá tính đến thân thế nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa Kitô, cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô, chung một sứ mạng Chúa Kitô trao phó và cuối đời cùng chịu tử đạo vì Chúa Kitô tại Rôma. Cùng chia sẻ một niềm tin, cùng thi hành một sứ mạng, hai ngài đã được Chúa Kitô đưa đến một cùng đích, một vinh quang đội triều thiên khải hoàn. Hai con người khác biệt ấy lại có những điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã nối những điểm tương đồng ấy để tất cả được nên một ở trong Người. Thánh Phêrô, trước đây hèn nhát, sợ hãi, chối Chúa, về sau yêu Chúa nồng nàn thiết tha với ba lần tuyên xưng “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Thánh Phaolô, trước đây lùng bắt Chúa, sau này yêu Chúa trên hết mọi sự. Như vậy, hai ngài cùng trở nên chứng nhân hiên ngang của đức tin Công Giáo.

Lạy Chúa, hai thánh Tông đồ đã để lại cho chúng con tấm gương về sự khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của bản thân mà cậy trông vào lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con lòng can đảm tuyên xưng đức tin và nhiệt thành dấn thân làm chứng cho Tin mừng như hai thánh Tông đồ khi xưa. Amen.


Comments are closed.