Thứ Tư Tuần XII Thường Niên – Ngày 22/06/2022

Lời Chúa: Mt 7,15-20

Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

 


Suy niệm

SỐNG THẬT VỚI “LỜI” VÀ HÀNH ĐỘNG

.

Xã hội hôm nay, một xã hội mà sự giả hình, lừa lọc lan tràn khắp nơi, và con người luôn luôn phải đối diện và cảnh tỉnh trước những mánh khóe của những kẻ lọc lừa. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn nhấn mạnh đến các chiêu trò lừa lọc của tiên tri giả, đội lốt những con chiên ngoan hiền nhưng bên trong là giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ (Mt 23,25).

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em”. Lời của Đức Giêsu năm xưa muốn cảnh tỉnh các môn đệ của Ngài trước các ngôn sứ giả, giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế (Mt 23,27-28). Do đó, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải là người nói lời Thiên Chúa một cách đúng nghĩa, hơn nữa có thể là biến cả cuộc đời mình trở thành sứ điệp của Lời Thiên Chúa. “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy”. Lời dạy này của thánh Giáo hoàng Phaolô VI cho chúng ta thấy rằng lý thuyết không thì chưa đủ, quan trọng hơn vẫn là hành động. Bởi đó, chính Đức Giêsu cũng nói cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Bởi thế, một đời sống thánh thiện lúc nào cũng là một tác động tích cực, ảnh hưởng trên người khác, một cuộc sống chứng tá luôn có sức đánh động những người chung quanh. Chúa Giêsu nói đến, “Cây tốt thì sinh trái tốt”. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những thể hiện đích thực của lòng tin. Một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chúa Giêsu đã nói: Không phải những ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Thánh Giacôbê cũng lặp lại giáo huấn của Chúa Giêsu khi viết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì thế, người Kitô hữu nhờ phép rửa cũng tham dự vào chức vụ tiên tri của Đức Kitô. Một cách nào đó, qua ngôn từ và hành động, cuộc sống của họ cũng phải là một sứ điệp của Thiên Chúa cho những người chung quanh.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có thể là một thứ Kitô giả khi chúng con không bước theo con đường của Đức Kitô: con đường của thập giá hy sinh, của quảng đại tha thứ. Vì thế, xin Chúa giúp chúng con điều chỉnh lại hướng đi của mình, để trong mọi sự, chúng con có thể trở nên chứng nhân đích thực của Chúa cho thế giới hôm nay. Ước gì chúng con luôn biết thể hiện đức tin bằng những hành động cụ thể, và ước gì hoa trái của niềm tin chúng con trở thành chứng tá sống động đối với những người chung quanh. Amen.


Comments are closed.