Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên – Ngày 12/06/2024

Lời Chúa: Mt 5,17-19

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

 


Suy niệm

SỐNG LUẬT VÌ LÒNG YÊU MẾN

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Con người dễ bị cám dỗ rơi vào tình trạng giữ luật theo hình thức bề ngoài. Điều này cũng dễ hiểu vì cách giữ luật này làm cho con người an tâm khi cho rằng mình sống đúng luật đối với Thiên Chúa và tha nhân khi làm tròn bổn phận của mình. Nhưng cách giữ luật như thế liệu có đúng với tinh thần mà Chúa mong muốn nơi ta hay không? Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa trong việc giữ luật với tinh thần của Chúa: giữ luật vì lòng yêu mến.

Bài Tin Mừng nằm trong trình thuật Bài giảng trên núi, nơi Chúa Giêsu công bố sống luật của Thiên Chúa theo một tinh thần mới, một tinh thần khác xa so với cách sống luật của người Do Thái lúc bấy giờ. Người Do Thái sống nệ luật, tức là giữ luật theo hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã không ít lần chỉ trích cách sống luật của họ, gọi cách giữ luật của họ như mồ mả tô vôi. Tuy nhiên, trước tình trạng sống nệ luật đó, Người không tuyên bố sẽ bãi bỏ Lề Luật. Người đã khẳng định: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17a). Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, Lề Luật của người Do Thái cũng là luật Thiên Chúa ban, nhưng điều Chúa Giêsu muốn nơi người Do Thái là phải giữ luật theo tinh thần của Chúa chứ không theo hình thức mà cha ông họ truyền lại. Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật, không phải là Người hủy bỏ, nhưng là đổi mới cách sống đạo. Sống đạo không còn là hình thức, nhưng là tâm tình bên trong. Tâm tình đó hướng về Thiên Chúa trong tình yêu mến.

Tin Mừng hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại cách tuân giữ luật của chúng ta có đúng với tinh thần của Chúa không? Chúng ta giữ luật Chúa vì lòng yêu mến hay giữ luật vì đó là một đòi hỏi bắt buộc chúng ta phải làm để đạt được mục đích nào đó? Giữ luật vì lòng yêu mến Chúa không phải là chỉ hài lòng với việc chu toàn hay kiêng cữ bên ngoài, nhưng phải giữ luật tận trong căn nguyên hành vi, tư tưởng, ước muốn và ý hướng của mình. Đỉnh cao của việc giữ luật theo tinh thần của Chúa là để luật trở thành cuộc sống của chúng ta. Thánh Giacôbê đã cho chúng ta biết hiệu quả của việc sống luật Chúa: “Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,25). Luật Chúa có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không tùy thuộc vào ý hướng khi thi hành luật của chúng ta. Bởi lẽ, cùng một hành vi nhưng nếu làm theo hai ý hướng khác nhau thì cũng sẽ sinh hai giá trị khác nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không nên mơ tưởng những việc lớn lao, xa xôi nào đó mà Người chỉ muốn chúng ta chu toàn mọi việc hằng ngày với lòng mến mà thôi.

“Lạy Chúa, Chúa đã đến để kiện toàn Lề Luật là mang đến cho luật một tinh thần mới. Xin cho chúng con biết sống luật Chúa vì lòng yêu mến chứ không giữ luật theo hình thức bên ngài, để qua việc sống luật theo tinh thần của Chúa, chúng con có thể thăng tiến đời sống và giúp cho người khác sống luật Chúa cách tốt hơn”.


Comments are closed.