Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên – Ngày 11/06/2024

Lời Chúa: Mt 10, 6-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

 


Suy niệm

KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8b).

Kỹ năng là cụm từ không quá xa lạ với con người thời nay. Đó là khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận được vào thực tế [1], hay khả năng thích nghi và học hỏi trong các tình huống mới [2]. Đây là yếu tố quan trọng góp phần dẫn tới thành công trong cuộc sống. Người ta cố gắng học hỏi và trau dồi thật nhiều kỹ năng. Vì sở hữu càng nhiều kỹ năng thì người ta càng có cơ hội phát triển và thăng tiến. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng cần tập luyện và trau dồi các kỹ năng của người môn đệ để mỗi ngày nên hoàn thiện và trở nên giống Chúa Kitô hơn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ trước khi sai họ lên đường rao giảng cho dân chúng. Ngài xác định đối tượng họ cần hướng tới là “các chiên lạc nhà Israel” (c.6); nội dung họ cần rao giảng là “Nước Trời đã đến gần” (c.7). Để minh chứng cho lời rao giảng, Ngài ban cho họ những khả năng đặc biệt: “Chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ” (c.8). Khi thi hành sứ vụ, Người căn dặn rằng: không được kiếm tiền bạc hay để tiền giắt lưng (c.9), không được mang bao bị, mặc hai áo, đi dép hay cầm gậy (c.10). Bởi vì “làm thợ thì đáng được nuôi ăn” (c.10). Như thế, kỹ năng Chúa muốn nơi người môn đệ không giống suy nghĩ của chúng ta. Đó không phải là khả năng thu nhận, thích nghi hay tích góp nhằm mưu ích cho bản thân nhưng là sự thanh thoát khỏi những dính bén với của cải trần thế để hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Chúa và quảng đại trao ban cho tha nhân. Kỹ năng Chúa muốn người môn đệ chúng ta tập luyện và trau dồi đó là: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8b).

Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta bài học về sự cho đi, Ngài còn là mẫu gương sáng ngời về điều này. Ngài đã cho đi và trao ban tất cả đến độ hy sinh mạng sống vì bạn hữu (Ga 15,13). Ngài còn tiếp tục cho đi và trao ban chính mình nơi Bí thích Thánh Thể, chấp nhận bẻ ra để trở nên thần lương nuôi dưỡng con người. Noi gương Chúa, bao vị thánh đã tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Thánh Barnaba mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng vậy. Ngài đã cho đi tất cả (x.Cv 5,37) để phó thác cuộc đời cho Chúa và sẵn sàng phục vụ tha nhân. Qua bí tích Thanh Tẩy, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi rèn luyện và thực thi kỹ năng của người môn đệ đó là: phó thác mọi sự trong tay Chúa để sẵn sàng cho đi tất cả nhằm phục vụ Tin mừng và mọi người.

Kỹ năng là cụm từ không quá xa lạ với con người thời nay. Đó là khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận được vào thực tế , hay khả năng thích nghi và học hỏi trong các tình huống mới . Đây là yếu tố quan trọng góp phần dẫn tới thành công trong cuộc sống. Người ta cố gắng học hỏi và trau dồi thật nhiều kỹ năng. Vì sở hữu càng nhiều kỹ năng thì người ta càng có cơ hội phát triển và thăng tiến. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng cần tập luyện và trau dồi các kỹ năng của người môn đệ để mỗi ngày nên hoàn thiện và trở nên giống Chúa Kitô hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ trước khi sai họ lên đường rao giảng cho dân chúng. Ngài xác định đối tượng họ cần hướng tới là “các chiên lạc nhà Israel” (c.6); nội dung họ cần rao giảng là “Nước Trời đã đến gần” (c.7). Để minh chứng cho lời rao giảng, Ngài ban cho họ những khả năng đặc biệt: “Chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ” (c.8). Khi thi hành sứ vụ, Người căn dặn rằng: không được kiếm tiền bạc hay để tiền giắt lưng (c.9), không được mang bao bị, mặc hai áo, đi dép hay cầm gậy (c.10). Bởi vì “làm thợ thì đáng được nuôi ăn” (c.10). Như thế, kỹ năng Chúa muốn nơi người môn đệ không giống suy nghĩ của chúng ta. Đó không phải là khả năng thu nhận, thích nghi hay tích góp nhằm mưu ích cho bản thân nhưng là sự thanh thoát khỏi những dính bén với của cải trần thế để hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Chúa và quảng đại trao ban cho tha nhân. Kỹ năng Chúa muốn người môn đệ chúng ta tập luyện và trau dồi đó là: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8b).
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta bài học về sự cho đi, Ngài còn là mẫu gương sáng ngời về điều này. Ngài đã cho đi và trao ban tất cả đến độ hy sinh mạng sống vì bạn hữu (Ga 15,13). Ngài còn tiếp tục cho đi và trao ban chính mình nơi Bí thích Thánh Thể, chấp nhận bẻ ra để trở nên thần lương nuôi dưỡng con người. Noi gương Chúa, bao vị thánh đã tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Thánh Barnaba mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng vậy. Ngài đã cho đi tất cả (x.Cv 5,37) để phó thác cuộc đời cho Chúa và sẵn sàng phục vụ tha nhân. Qua bí tích Thanh Tẩy, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi rèn luyện và thực thi kỹ năng của người môn đệ đó là: phó thác mọi sự trong tay Chúa để sẵn sàng cho đi tất cả nhằm phục vụ Tin mừng và mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cho đi những gì mình có, đặc biệt những thứ quan trọng luôn là thách đố với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim đủ lớn với đức tin vững vàng để chúng con dám dâng tất cả những gì mình có cho Chúa bằng cách giúp đỡ anh chị em của mình trong cuộc sống thường ngày. Amen.

 

 

 


[1]. Từ điển HOÀNG PHÊ, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 656
[2]. https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/ky-nang-la-gi


Comments are closed.