THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN – Ngày 09/02/2022

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe!” 17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

 


Suy niệm

THANH LUYỆN TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15)

Sau khi tường thuật việc Chúa Giêsu tranh luận với các kinh sư và người Pharisêu về vấn truyền thống của họ (X. Mc 7,1-13), thánh sử Máccô tiếp tục thuật lại giáo huấn của Chúa Giêsu về vấn đề thanh sạch và ô uế.

Chúa Giêsu dạy cho đám đông cũng như các môn đệ biết điều gì làm cho con người ra ô uế? Đó không phải là những cái từ bên ngoài (X. Mc 7,15). Bởi những thứ đó chỉ có thể đi vào bụng của con người, rồi sau tiến trình sinh học của cơ thể, chúng sẽ bị thải ra ngoài; chứ chúng không đi vào được tâm hồn của con người (X. Mc 7,19). Như vậy, con người không thể bị những điều bên ngoài như đồ ăn làm cho hoen ố được. Nhưng điều làm cho con người ra ô uế chính là cái từ trong con người phát xuất ra (X. Mc 7,15). Đó chính là tâm hồn của con người. Bởi nơi ấy có thể ẩn chứa những ý định xấu (X. Mc 7,20), thúc đẩy, điều khiển và làm cho hành động của con người thiếu sự lương thiện (X. Mc 7,23).

Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết canh giữ và thanh luyện tâm hồn khỏi những ý định xấu. Bởi chính ý định trong tâm hồn là nguồn gốc của những khao khát và những quyết định thâm sâu dẫn tới các hành động của chúng ta. Hành động của chúng ta là trong sạch hay ô uế, tốt hay xấu, thánh thiện hay tội lỗi tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của chúng ta vốn bị chi phối bởi ý định của tâm hồn. Bằng đời sống siêng năng kết hợp mật thiết với Chúa và thực hành các nhân đức, chúng ta sẽ dần thanh luyện tâm hồn khỏi những ý muốn đen tối như: “Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21-22). Từ đó, chúng ta biết nhìn mọi sự theo cái nhìn của Thiên Chúa, biết đón nhận tha nhân như người lân cận; biết khám phá ra thân thể con người, của mình và của người lân cận, như đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa biến đổi tâm hồn của chúng ta; giúp chúng ta loại bỏ khỏi tâm hồn những điều không phù hợp với thánh ý Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hiện diện trong tâm hồn chúng ta, để qua sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta nhận ra và can đảm tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Xin cho chúng ta có một tâm hồn đơn sơ, biết trân trọng tất cả những gì tốt lành, và không dễ nao núng trước những ý định xấu xa.


Comments are closed.