Thứ Tư Tuần Thánh – Ngày 12/04/2017

Lời Chúa: Mt 26, 14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Đúng như con nói”.

 


Suy niệm

TẤM LÒNG CỦA CHÚA GIÊSU

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (Mt 26, 23).

Đoạn Tin mừng hôm nay tường thuật khung cảnh chuẩn bị và vừa mới bắt đầu bữa tiệc ly. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và mười hai môn đệ đã thể hiện những tâm tình và nỗi khắc khoải của Chúa trước những điều sắp xảy đến. Đang bữa ăn, Chúa nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”(Mt 26, 21). Chúa thấu rõ những yếu đuối và khuyết điểm của từng người trong các ông. Chúa lo lắng họ sẽ mất can đảm trước cuộc thương khó. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Chúa: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26, 22). Chúa trả lời: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” (Mt 26, 23). Câu trả lời như xé nát trái tim của vị Thầy Chí Thánh. Đặc biệt đối với môn đệ Giu-đa, người đã nộp Chúa với ba mươi đồng bạc, Chúa đã không điểm mặt chỉ tên kẻ phản bội cách công khai nhưng đầy sự tế nhị của lòng thương xót. Chúa vẫn tôn trọng tự do và tỏ lòng yêu thương để thức tỉnh lương tâm nơi ông.

Tấm lòng của Chúa Giê-su đối với các tông đồ xưa, đặc biệt với môn đệ Giu-đa là mẫu gương cho mỗi người chúng ta hôm nay khi hành xử với anh chị em của mình. Phải hành xử khôn ngoan và tế nhị xuất phát từ tình thương và quan tâm đến người khác. Có yêu thương và quan tâm đến ai, ta mới suy nghĩ để tìm ra một lối hành xử tốt nhất với người ấy dù họ lỗi phạm đến mình. Chúa Giê-su yêu thương các môn đệ, nên trong mọi hành xử, Chúa luôn có cách tốt nhất để giúp các môn đệ nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Nhìn vào cung cách sống ấy, người Ki-tô hữu được mời gọi mặc lấy tấm lòng của Chúa khi cư xử với anh chị em mình. Luôn tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa trong mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm trong tương quan với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn hằng quan tâm, yêu thương và dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất như Chúa đã sống với các tông đồ xưa. Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi người. Xin giúp chúng con trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động biết hành xử cách tế nhị và khôn ngoan như Chúa đã dạy chúng con hôm nay. Xin cho mỗi người chúng con chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng bước vào Tam Nhật Thánh với lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến. Amen.


Comments are closed.