Thứ Ba Tuần Thánh – Ngày 11/04/2017

Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được’, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊ-SU LOAN BÁO SỰ PHẢN BỘI CỦA GIU- ĐA

“Đức Giê-su nói thế rồi, tâm thần Người xao xuyến. Người tuyên bố: ‘Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy'” (Ga 13,21).

Trong thời đại công nghệ hôm nay, mọi tin tức được truyền tải đến chúng ta rất nhanh chóng. Chúng ta dễ dàng đọc, nghe hoặc xem trên truyền thanh, truyền hình nói đến những vụ án về sự phản bội vẫn diễn ra hàng ngày, giữa vợ chồng, bạn bè, thầy trò, liên quan đến tiền…Những phản bội đó đã để lại hậu quả là: tù tội, chết chóc, ly tán, làm tán gia bại sản. Tuy nhiên, sự phản bội không chỉ xảy ra ở xã hội hôm nay, mà đã có từ xa xưa, cụ thể qua bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đã loan báo về sự phản bội của môn đệ: “có một người trong anh em sẽ nộp thầy” (Ga 13,21). Ông phản bội Thầy mình vì ham tiền: “quý vị cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc”(Mt 26,15). Vì mang tâm trạng của một con người, thử hỏi không đau đớn, lo âu, sợ hãi, bồn chồn khi biết rằng sự phản bội không ai khác mà là chính môn đệ của mình. Nhưng Người đã chiến thắng mọi yếu đuối đó, để đón nhận cái chết trên Thập Giá, trung thành với thánh ý Chúa Cha. Mặc dù biết rõ Giu-đa phản bội, nhưng Chúa Giê-su rất tế nhị, không muốn nói rõ tên, mà Người chỉ nhắc khéo, qua cử chỉ: “Thầy chấm bánh, đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy” (Ga 21,26). Qua lời nói, cũng như hành vi chấm bánh đứa cho Giu-đa là dấu chỉ có tính cách loan báo cũng như để đánh thức tiếng lương tâm của ông. Đây cũng chính là dấu chỉ của tình yêu thương mà Chúa dành cho Giu-đa. Đáp lại Giu-đa đã làm ngơ từ chối tình yêu của Chúa bằng cách “liền ra đi”. Mặc dù đã được Chúa dùng lời nói và cử chỉ để cảnh tỉnh, nhưng vì tính ham mê tiền của che lấp lòng trí, dẫn ông đến chỗ phản bội Chúa. Ông coi mạng sống của Thầy mình không nặng bằng tiền.

Ngày hôm nay chúng ta không trực tiếp phản bội Chúa như Giu-đa xưa, nhưng sự đam mê thế gian như: vật chất, danh vọng và thú vui xác thịt là những bức màn che khuất lòng trí chúng ta hướng về Chúa. Hậu quả là những sao lãng, thậm chí là phản bội bất trung với Chúa qua những hành vi, ý tưởng và tâm tình bất chính của mình. Cũng như xưa kia Chúa đã dùng lời nói và hành động để thức tỉnh Giu-đa, thì hôm nay Chúa cũng đang dùng lời nói và hành động qua Giáo Hội, qua lương tâm để thức tỉnh và kêu gọi chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi trở về với Chúa và Giáo hội.

Lạy Chúa vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận mặc lấy thân phận con người, chấp nhận sự phản bội của môn đệ và nhân loại, chấp nhận mang vào mình những đau khổ và cái chết để cứu nhân loại chúng con khỏi chết. Những đau khổ, nhục hình và cái chết của Chúa trên Thập Giá là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở và mời gọi chúng con hoán cải. Xin cho chúng con mau mắn nhận ra lời cảnh tỉnh và mời gọi sám hối của Chúa để hoán cải và trở về với Chúa. Amen.


Comments are closed.