Thứ Năm Tuần Thánh – Ngày 13/04/2017

Lời Chúa: Ga 13, 1–15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG – BÀI HỌC CĂN BẢN

“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 15).

Người sắp chết thường muốn để lại di ngôn, là lời tâm huyết nhất của người sắp ra đi. Trong sự xao xuyến lúc sắp phải ra đi chu toàn sứ mệnh được Chúa Cha trao phó, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ bài học căn bản. Đó là bài học về “yêu thương”. “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34b).

Trong suốt ba năm sứ vụ công khai, Chúa Giê-su đã dạy dỗ các môn đệ nhiều điều nhưng “yêu thương” mới là điều quan trọng nhất. Chúa đã khẳng định như thế với người thông luật: “tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 40): mến Chúa và yêu người. Trong “những lời cáo biệt” cho các môn đệ ở phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu nhiều lần lặp lại mệnh lệnh: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Như thế, yêu thương là bài học căn bản Chúa mà nếu chúng ta không học và không thực hành, chúng ta không thể là môn đệ Thầy Giê-su: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Chúa Giê-su là Thầy dạy tuyệt vời. Ngài dạy bài học căn bản trong phòng tiệc ly và thực hành cách hoàn hảo bài học ấy trên thập giá ngất cao, qua đó mời gọi chúng ta bắt chước: sống yêu thương ngay cả khi phải hi sinh chính mình để nên môn đệ đích thực của Chúa. Để sống được như Chúa đã sống thực sự là một thách đố vì rất nhiều khi chúng ta không dám từ bỏ chính mình. Chúng ta luôn phải chọn lựa: đón nhận giới luật này như Phê-rô hay chối bỏ như Giu-đa. Không có việc chọn một lần là xong nhưng phải là liên tục trong suốt cuộc sống. Đây là cuộc chiến mà chúng ta không thể không tham dự. Có lúc chúng ta sẽ vấp ngã, có lúc chúng ta sẽ chiến thắng nhưng nếu chúng ta không biết bám vào Chúa, chúng ta sẽ không thể tiếp tục chiến đấu.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn biết bám vào Chúa và cho chúng con luôn can đảm sống theo di ngôn của Chúa: yêu thương nhau. Amen.


Comments are closed.