Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay – Ngày 17-03-2021

Lời Chúa: Ga 5,17-30

Khi ấy, Chúa Giê-su trả lời dân Do-thái rằng : “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giê-su trả lời họ rằng : “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết : Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha : ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

LAO ĐỘNG THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

“Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5,17)

Qua việc siêng năng lao động, con người cộng tác với Thiên Chúa để làm cho vụ trụ này ngày một tốt đẹp hơn. Lao động giúp con người tạo ra của cải vật chất và tinh thần để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, nhiều người khi quá mải mê công việc đã lãng quên đi mục đích của lao động. Chúng ta hãy cùng học theo gương lao động của Chúa Giêsu.

Các sách Tin Mừng kể lại cho chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu là con của bác thợ Giuse (x. Mt 13,55; Mc 6,3). Trong những năm tháng sống ẩn dật, chắc hẳn Chúa Giêsu đã phụ giúp nhiều việc tại xưởng thợ của thánh Giuse. Khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh lao động để rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời như (x. Mt 13): người gieo giống, hạt cải, men trong bột, chiếc lưới,… Chúa Giêsu ca ngợi những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ gặp thấy khi họ đang chăm chỉ làm việc (x. Mt 24,46). Ngài lên án thói lười biếng của tên đầy tớ vô dụng, đem chôn nén bạc của chủ (x. Mt 25,26-30). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu diễn tả công việc của Ngài là một sứ mạng. Công việc của Chúa Giêsu là làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho con người (x. Ga 5,21.25). “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5,17). Vì thế, khi thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu việc kỳ diệu để giải thoát con người khỏi bệnh tật, đau khổ và nô lệ cho ma quỷ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban bao trùm toàn thể các khía cạnh của cuộc sống con người, trong đó có lao động.

Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đến để làm cho chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10), Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mt 20,28), chúng ta hãy ý thức các công việc được Chúa trao là một sứ mạng. Một mặt, lao động giúp chúng ta được tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Với lý trí và tự do, chúng ta cai quản vũ trụ này theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi lao động chân chính, chúng ta giúp cho mọi người thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi những sản phẩm lao động. Mặt khác, khi chúng ta chấp nhận những khó khăn, thử thách do tính chất của công việc vì lòng yêu mến Chúa là chúng ta đang tham gia vào công trình cứu độ của Ngài. Bên cạnh đó, lao động còn là chìa khoá mở ra các mối tương quan mới với tha nhân. Khi cùng nhau làm việc, chúng ta giúp nhau bổ sung những điểm còn khuyết nơi tính cách và kỹ năng của mình. Cuối cùng, chúng ta cần ý thức rằng lao động là cần thiết nhưng Thiên Chúa mới là cùng đích cuối cùng của con người. Vì nếu được cả thế giới này mà mất linh hồn thì nào được ích gì (x. Mc 8,36).

Thế giới này còn nhiều người nghèo đói, nhiều người bị bóc lột sức lao động và phẩm giá bị xúc phạm. Chúng ta hãy xin Chúa cho họ tìm được công việc phù hợp, xứng đáng với phẩm giá là con cái Chúa. Xin Thánh Cả Giuse, là quan thầy của những người lao động cầu bầu cùng Chúa giúp chúng ta biết lao động trong hân hoan và quy hướng mọi thành quả lao động về Chúa.


Comments are closed.