Thứ NămTuần IV Mùa Chay – Ngày 18-03-2021

Lời Chúa: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU

“Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi”(Ga 5, 37)

Sau khi Chúa Giêsu chữa một người đau ốm vào ngày Sabát ở hồ nước tại Bế-da-tha

(x.Ga 5, 1-16), thì người Do Thái tìm cách giết Đức Giêsu, vì Người không tuân giữ luật ngày Sabát, mà còn tự nhận Thiên Chúa là Cha, và tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (x.Ga 5,18). Nhân lúc này, Chúa Giêsu trả lời, nêu lên các chứng cứ cụ thể và rõ ràng để làm chứng về chính Ngài.

Trước hết, Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến và đã làm chứng về Ngài

(x.Ga 5, 37). Ngài nói, Chúa Cha đã tỏ cho Ngài biết mọi việc Ngài làm (x.Ga 5, 20). Thật vậy, Chúa Cha đã dùng lời tỏ tường để làm chứng cho Chúa Giêsu tại sông Giođan (x.Mt 3, 17). Bên cạnh đó, như Chúa Giêsu đã nói: Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật (c32). Thứ đến là chứng của Gioan Tẩy Giả (cc33-35). Quả thật, Gioan đã làm chứng cho Chúa Giêsu bằng việc rao giảng cho các môn đệ và dân chúng biết Đấng quyền thế hơn ông đang đến sau ông (x.Mc 1,7). Tuy Gioan là đèn soi sáng, lửa đốt trong lòng họ, nhưng Gioan chỉ là một người phàm (c33), và chứng của ông chỉ tạm thời (c35). Hơn bao giờ hết, lời chứng của Chúa Giêsu là lời chứng thật (Ga 8,14). Tuy vậy, lời chứng mạnh mẽ và thuyết phục nhất chính là cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Đây là lời chứng đã làm nhiều người tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu Cứu độ trần gian. Điều đó đã được Thánh Kinh làm chứng (c39).

Trong cuộc sống, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Chúa qua việc gặp gỡ Chúa, tin và thi hành Lời Ngài. Dọc suốt hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, ngoài việc tuyển chọn Mười Hai Tông đồ để làm chứng cho Chúa, chúng ta còn được biết những chứng nhân cho Chúa cách cụ thể. Đó là những người bệnh tật, những người tội lỗi. Họ đã nhận ra giới hạn của bản thân, chạy đến với Chúa, tin vào lời Chúa để được biến đổi, được chữa lành. Ngày nay, Chúa vẫn không ngừng hỏi từng người: “con muốn Ta làm gì cho con?” Điều quan trọng là chúng ta nghe được tiếng Chúa và thưa lên rằng: Lạy Chúa, xin cho con được sạch. Vậy làm thế nào để được sạch, được chữa lành? Chúng ta cần năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ và bí tích Hòa Giải, lắng nghe và thi hành lời Chúa, đón rước Thánh Thể Chúa vào tâm hồn. Bên cạnh đó, đời sống thường ngày của chúng ta toát lên sự hiền lành khiêm tốn, bác ái yêu thương. Nhờ đó, chính đời sống chúng ta tỏa lan dung mạo tình yêu Chúa đến cho muôn người. Đó là phương thế làm chứng cho Chúa cách hữu hiệu nhất.

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay thánh này luôn ý thức thân phận mỏng manh để Chúa biến đổi, hầu làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo qua tư tưởng, lời nói và hành động. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi chúng ta và tin vào Chúa bằng đời sống chứng tá mỗi ngày.


Comments are closed.