Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên – Ngày 26/01/2022

Lời Chúa: Lc 10,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

 


Suy niệm

THỢ GẶT CHÍNH HIỆU CỦA ĐỨC KITÔ

.

Trong xã hội có nhiều ngành nghề, mỗi ngành nghề có những người thợ chuyên biệt tương ứng. Trên cánh đồng của sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, Chúa sai các môn đệ của Ngài ra đi, làm việc như những thợ gặt. Bài Tin Mừng gợi lên một số phẩm cách của người thợ gặt chính hiệu Đức Kitô này.

Đầu tiên, thợ gặt chính hiệu của Đức Kitô là một con người trưởng thành về nhận thức, tâm tư và hành động. Trong nhận thức, người thợ “xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Đó là người thợ tự nguyện dấn thân và vâng phục theo ý của chủ là Thiên Chúa, là người ý thức được tư cách và phận vụ của mình trên cánh đồng rộng lớn. Trong tâm tư, điều đầu tiên mà người thợ chính hiệu mang đến là “bình an cho nhà này” (Lc 10,5). Chuyện người ta có đáng được hưởng bình an hay không là do Thiên Chúa, chứ không do xét đoán của người thợ. Trong hành động, người thợ “chữa lành những người đau yếu” (Lc 10,9). Những người đau yếu là những người cần đến sự bình an, cần sự trợ giúp về thể lý cũng như đức tin.

Thứ đến, người thợ gặt chính hiệu Đức Kitô luôn được đặt trong bối cảnh của một cộng đoàn. Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng sai “từng hai người một” (Lc 10,1) đi với nhau. “Từng hai người một” này nằm trong số bảy mươi hai người đã được Chúa chỉ định. Người thợ gặt của Chúa Kitô được sai đi để làm việc trên cánh đồng của Chúa trong tư cách là thành viên của một cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn vừa để các ông có thể nâng đỡ, chia sẻ với nhau những thuận lợi và khó khăn, vừa để cho không một ai xử sự như thể mình là đơn phương, cô độc. Đời sống cộng đoàn tạo ra gia đình quy tụ những ai sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Mỗi người trong chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu, là một thợ gặt đã và đang được chuẩn bị cho sứ vụ mai sau. Bài Tin Mừng vừa nghe giúp chúng ta nhìn lại đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn. Chúng ta có thể tự vấn chính mình về đời sống riêng tư, mục tiêu, ý hướng của những gì chúng ta đang rèn luyện, và những dự định cho sứ vụ tương lai. Chúng ta cũng nhìn lại đời sống của mình trong cộng đoàn hiện tại, những tích cực và hạn chế, và những viễn cảnh cho đời sống cộng đoàn sau này. Nhìn lại để thăng tiến bản thân với những phẩm cách của một người môn đệ đích thực như Chúa Giêsu đã mong ước.

Hai thánh giám mục Timôthê và Titô là những mẫu người thợ gặt chính hiệu của Đức Kitô. Hai người được thánh Phaolô gọi là “người con yêu dấu”(2Tm 1,2), và “người con sinh ra trong đức tin”(Tt 1,4), đã hoàn thành phận vụ của mình trong các giáo đoàn được trao phó. Qua lời bầu cử của hai thánh nhân, xin cho mỗi người chúng ta cũng trở nên những thợ gặt chính hiệu của Đức Kitô.

.


Comments are closed.