Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. – Ngày 08/12/2021

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Vì, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1,37).

Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta hãy cùng với Mẹ ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa quyền năng. Bởi, biết bao kì công Chúa đã thực hiện trong cuộc đời Mẹ và Thiên Chúa vẫn luôn thương ban muôn ơn lành trên mỗi người chúng ta. Vì, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được (Lc 1,37).

Thiên Chúa quyền năng không thể không biết Maria khi sai Thiên Thần Gabriel đến đúng địa chỉ Galilê, Nadarét và gặp đúng trinh nữ đã đính hôn với Giuse thuộc dòng dõi Đavít. Thiên Chúa đã chọn Maria để cộng tác vào chương trình Cứu Độ của Ngài. Vì Eva đã lỗi phạm giao ước với Thiên Chúa , nay Maria đã sẵn sàng vâng nghe và lãnh nhận sứ mạng cưu mang Đấng Cứu Thế để mở ra Giao Ước Mới trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa quyền năng cũng thấu hiểu tâm hồn Maria, Ngài lắng nghe những bối rối, những nghi vấn của Maria: “Lời chào đó có ý nghĩa gì? Việc ấy xảy đến thế nào được? ” Và, Thiên Chúa “chờ đợi” lời “xin vâng” nơi Đức Maria của chúng ta, một trinh nữ đầy ơn phúc, một thiếu nữ “có Chúa ở cùng”, và một cuộc đời “nhạy bén” với Thánh ý Chúa. Qua Mẹ, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta . Nhờ đó, chúng ta được nên như con cái của Chúa. Mỗi người chúng ta hãy cùng sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, là Cha của chúng ta, là đấng thấu suốt mọi tâm tư, tình cảm của mỗi chúng ta.

Với tâm tình của những người con, chúng ta hãy theo gương Chúa Giêsu luôn gắn kết mật thiết với Chúa Cha qua mỗi biến cố nơi cuộc đời trần thế của mình bằng đời sống cầu nguyện. Nơi Đức Maria, chúng ta cũng gặp thấy mẫu gương “ghi nhớ và suy gẫm ” Lời Chúa, Mẹ trở nên “người nhà” của Thiên Chúa nhờ “lắng nghe và thực hành ” Lời của Chúa. Chúng ta xác tín vào Thiên Chúa quyền năng, chúng ta đã và đang sống niềm tin ấy nơi mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn của cuộc đời mình ra sao? Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng ít nhiều cảm nhận được bàn tay quan phòng của Chúa trong cuộc đời mình. Thời gian giãn cách vừa qua có lẽ khiến chúng ta thêm tin tưởng mạnh mẽ hơn vào Ơn Chúa chăng? Không có gì là Chúa không làm được, thế thì tại sao Chúa không làm cho dịch bệnh tan biến, sao Chúa không cất mọi đau khổ cho chúng ta,… rất nhiều những thắc mắc, than trách nơi thân phận yếu đuối của chúng ta. Nếu đức tin chúng ta vững mạnh, ta càng xác tín hơn vào quyền năng của Chúa, Chúa vẫn luôn thử thách, uốn nắn chúng ta nên tốt hơn theo ý Người muốn. Mỗi người chúng ta có đủ bền bỉ, đủ trung thành tiến bước theo Chúa đến cuối hành trình của mình?

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức sống hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Chúa như Đức Maria qua đời sống mỗi ngày gắn bó với Chúa. Thiên Chúa đã ban thưởng Đức Mẹ trên Trời, chúng ta cũng hãy xin cho được hưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng.


Comments are closed.