Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng – Ngày 10/12/2021

Lời Chúa: Mt 11,16–19

11,16 “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

mà các anh không nhảy múa ;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không đấm ngực khóc than.”

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : “Ông ta bị quỷ ám.” 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

 


Suy niệm

SỰ CỨNG LÒNG CỦA CON NGƯỜI
TRƯỚC LỜI MỜI GỌI CỦA THIÊN CHÚA

Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thếu và phường tội lỗi’ (Mt11:19)

“Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển” (Is48:18).

Kính thưa cộng đoàn! Thiên Chúa yêu thương và ban huấn lệnh cho con người. Người muốn con người lắng nghe và thực thi theo huấn lệnh đó. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, con người khép lòng trước mệnh lệnh và giới răn của Chúa.

Kinh Thánh ghi lại nhiều lần từng thế hệ con người lòng chai dạ đá không chịu tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Thời ông Nôê, người ta suốt ngày chỉ toan tính những ý định xấu xa và làm cho mặt đất đầy tràn sự gian ác (x St 6: 5 – 8). Thời xuất hành, tại Cađê, dân chúng cũng đã nổi loạn cưỡng lệnh Đức Chúa, không chịu tiến vào miền đất được hứa ban cho cha ông họ. Vì thế họ đã phải tiếp tục thanh luyện qua hành trình bốn mươi năm trong sa mạc. Họ sẽ phải chết trước khi vào miền đất hứa (x Đnl 1: 19 – 40).

Trong bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, Chúa Giêsu cũng khiển trách nhiều người Do Thái cứng lòng tin. Họ từ chối cả Gioan Tẩy Giả lẫn Chúa Giêsu. Gioan đến, sống nhiệm nhặt, không ăn không uống thì họ cho là ông bị quỷ ám (c18). Chúa Giêsu cũng ăn cũng uống như ai, sống hoà đồng, vui vẻ, bình dị thì họ cho Người là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và người tội lỗi (c19). Họ giống như lũ trẻ ngoan cố ở ngoài chợ, được mời gọi nhảy múa hay khóc than, dù thế nào chúng cũng chẳng chịu hợp tác.

Như thế, những người cứng lòng không chịu tin là những người ngoan cố theo những suy tính của bản thân, cố tình không nhận ra và không đáp lại lời mời gọi hoán cải của Thiên Chúa. Đối với chúng ta là những người Kitô hữu, đức tin được biểu lộ bằng việc “Lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11: 28) thông qua các hành động và các chọn lựa cụ thể trong cuộc sống. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đức tin được trưởng thành qua những chọn lựa theo ý Chúa trong những lúc khó khăn. Trong những hoàn cảnh phải làm một chọn lựa, liệu chúng ta đã can đảm sống theo luật Chúa hay cũng dễ dàng khước từ ý Chúa mà hành động theo sở thích riêng của mình?

Khi chọn lựa theo ý Chúa, chúng ta sẽ lớn lên trong ân nghĩa, đạt được sự tự do và bình an đích thật. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng ra với thánh ý Chúa, biết can đảm từ bỏ ý riêng của mình nếu đó không khải là ý Chúa.


Comments are closed.